The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Send
Section 1 of 1
Form Đăng ký mua trọn bộ video học tiếng anh cùng disney
Cảm ơn bạn đã tin tưởng và mua sản phẩm !
1.Trọn bộ 12 đĩa +24 video Youtube + File mềm . Giá 18000 yên.
Cú pháp tin nhắn chuyển khoản : TADN_24_1
2.Trọn bộ 24 video youtube + File Mềm nếu cần . Giảm giá 1000 yên cho 50 bạn đầu tiên còn 4500 yên. số lượng có hạn, sau 50 bạn đầu tiên thì Giá sẽ là 5000 yên
Cú pháp tin nhắn chuyển khoản :TADN_24_2
Họ tên
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Địa chỉ bên Nhật
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Số tài khoản 
1.Tai khoan yucho
Nguyen Khac Trinh
10670-51378781
Soạn tin với cú pháp :
TADN_24_1 hoặc TADN_24_2
Question Type
Loading image…
TADN_24_1
TADN_24_2
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Link to Sheets
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Họ tên
Copy
No responses yet for this question.
Địa chỉ bên Nhật
Copy
No responses yet for this question.
Số tài khoản 
1.Tai khoan yucho
Nguyen Khac Trinh
10670-51378781
Soạn tin với cú pháp :
TADN_24_1 hoặc TADN_24_2
Copy
No responses yet for this question.
Settings
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.