Request edit access
Artist Talk : Expression of Sex and Self
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เชิญร่วมกิจกรรมเสวนาโดยศิลปินในหัวข้อ Expression of Sex and Self
ศิลปินเข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ Olé Viravong Scovill (Laos, PDR), Adam Hague (Brunei Darussalam) และ Kinez Riza (Indonesia) ดำเนินรายการโดย วุฒินท์ ชาญสตบุตร (Wuttin Chansataboot)
วันศุกร์ที่ 6 กรกฏาคม 2561 เวลา 11:00-12:30 น.
ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

มนุษย์แต่ละคนมีอิสระและเสรีภาพที่จะแสดงออกซึ่งเพศและตัวตนของตนเองในหนทางที่แตกต่างกัน ฮาซนัล สุไลมาน จากประเทศบรูไนดารุสลาม ใช้ร่างกายของตัวเองเป็นสื่อในการแสดงมุมมองและอารมณ์อันละเอียดอ่อนของเขา อันมีที่มาจากประเด็นชีวิตส่วนตัวของเขาเอง ภาพถ่ายนำเสนอความจริงและความเหนือจริง เสรีภาพและความเจ็บปวด โอเล วีระวงศ์ สโควิล จากประเทศลาว ใช้ศิลปะเป็นสื่อที่ในการแสดงออกทางอารมณ์และจิตใจ ภาพถ่ายของเธอกระตุ้นให้ผู้ชม ไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตาม ตระหนักถึงความสำคัญของการแสดงออกของตนเองอย่างตรงไปตรง คีเนส รีซาร์ จากประเทศอินโดนีเซีย นำเสนอประสบการณ์ของมนุษย์ในลักษณะเปรียบเทียบ ภาพถ่ายของเธอเป็นการเชิญชวนให้มองเข้าไปให้ถึงสภาพของจิตสำนึกของมนุษย์ผ่านปรากฏการณ์ธรรมชาติ

**กิจกรรมบรรยายภาษาอังกฤษ แปลภาษาไทย

ชื่อ-นามสกุล (Name) *
Your answer
สถาบัน หรือ องค์กร (Organisation)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ (Phone number) *
Your answer
อีเมล์ (Email)
Your answer
ท่านทราบข่าวกิจกรรมครั้งนี้จากสื่อประชาสัมพันธ์ใด
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of bacc. Report Abuse - Terms of Service