Request edit access
Medlemskap privatperson
Namn och efternamn / Full Name
Your answer
Födelseår / Date of Birth
MM
/
DD
/
YYYY
Email *
Your answer
Adress/Street, Postnummer /Postkod, /Stad/City
Your answer
Your answer
Your answer
Mobilnummer/ Mobilnumber
Your answer
Kön / Gender
Villkor/ Terms Jag står bakom Malmö Prides värderingar (finns på malmopride.com) och godkänner medlemsavgiften på 100 kr per kalenderår. Se fullständiga medlemsvillkor i föreningens stadgar på malmopride.com. / I am in agreement with Malmö Pride's values (available at malmopride.com) and approve the membership fee of SEK 100 per calendar year. Full membership terms are available at malmopride.com.ObligatoriskDatahantering / Privacy Policy *Jag godkänner att Malmö Pride lagrar mina personuppgifter i syfte att föra ett medlemsregister, bedriva föreningsverksamhet och informera mig om viktiga föreningshändelser. Malmö Pride lämnar ej ut personuppgifter till tredje part, undantaget på myndighetsbegäran. Du har rätt att få dina uppgifter korrigerade/borttagna eller begära ett registerutdrag, detta görs genom en skriftlig begäran till föreningens personuppgiftsansvarige (föreningens styrelse) till info@malmopride.com. Dina personuppgifter lagras fram tills dess att du skriftligen begär utträde ur föreningen, detta görs via föreningens personuppgiftsansvarige (föreningens styrelse) till info@malmopride.com. Känner du att dina personuppgifter behandlas felaktigt kontaktar du i första hand föreningen. Du har även rätt att lämna in klagomål till ansvarig myndighet Datainspektionen. /I agree that Malmö Pride stores my personal data for the purpose of keeping a membership register, conducting association activities and informing me of important association events. Malmö Pride does not provide personal data to third parties, except in case of an authority request. You are entitled to have your data corrected / removed or request a registry extract, which is made by written request to the association's personal data controller (association board) to info@malmopride.com. Your personal information is stored until you request a written withdrawal from the association. This is done via the association's personal data controller (association board) to info@malmopride.com. If you feel that your personal information is processed incorrectly, you primarily contact the association. You are also entitled to file a complaint to the The Swedish Data Protection Authority.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Malmö Pride. Report Abuse - Terms of Service