Request edit access
LX. NCM ELSA Slovak Republic - Prihlasovací formulár (Registration form) 23. - 25. Február (February 23rd - 25th) - Harmónia
Vyplnením formulára sa záväzne prihlasujem na NCM (National Council Meeting), organizované ELSA Slovensko a ELSA Bratislava, ktoré sa bude konať 23. - 25. februára 2018 v Študijnom a kongresovom stredisku Centra ďalšieho vzdelávania UK, v miestnej časti mesta Modra - Harmónia.
Registrácia je otvorená do 8. februára 2018.

By filing this form, I do register to NCM (National Council Meeting) organized by ELSA Slovak Republic and ELSA Bratislava which will take place from February 23rd to 25th 2018 in Study and congress resort of the Centre for the extra education of the Comenius University, in the town district Modra - Harmónia.
Registration is open until February 8th, 2018.

Meno a priezvisko (Name and surname) *
Your answer
Dátum narodenia (Birth date) *
MM
/
DD
/
YYYY
E-mailová adresa (E-mail address) *
Your answer
Telefónne číslo (Phone number) *
Your answer
Lokálna skupina/Alumni/Zahraničný hosť (Local Group/Alumni/International guest) *
Preferencia spolubývajúcich (The roommate preference)
Your answer
NCM Fresher - prvýkrát na NCM (First time at NCM) *
Workshop zaradenie (Workshop to attend) *
Dátum a čas príchodu (Date and time of arrival) *
Your answer
Dátum a čas odchodu (Date and time of departure) *
Your answer
Špeciálne požiadavky na stravu (Special food requirements)
Your answer
Iné špeciálne požiadavky, napr. alergie atď. (Other special requirements, e.g. allergies etc.)
Your answer
Veľkosť trička (T-shirt size) *
V zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. súhlasím so spracovaním poskytnutých osobných údajov usporiadateľom podujatia NCM Modra 2018, ktorým je Európske združenie študentov práva (ELSA) Bratislava, Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava. Uvedený súhlas so spracovaním osobných údajov poskytujem na účely organizačno-logistického zabezpečenia podujatia NCM Modra 2018. Súhlas so spracovaním osobných údajov je platný do 31.07.2018. Udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné a dotknutá osoba môže tento súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Dotknutá osoba berie na vedomie, že spracúvanie poskytnutých osobných údajov sa riadi zákonom SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý najmä v §28 a nasl. upravuje práva v oblasti ochrany osobných údajov. (By signing this consent form, I confirm that pursuant to the provision of Article 11 of Act No. 122/2013 Coll. on Personal Data Protection, as amended, European Law Students´ Association (ELSA) Bratislava o.z., with its registered seat at Šafárikovo nám. 6, 810 00 Bratislava, may process my personal data above for the purposes of organization-logistics support of the event NCM Modra 2018. The consent is valid until July 31st 2018. Granting of this consent is voluntary and aggrieved person may this consent withdraw at any time.) *
Zaväzujem sa zaplatiť účastnícky poplatok 40€ na účet ELSA Bratislava - IBAN: SK34 1100 0000 0026 6000 0240, najneskôr do 15. februára 2018 (I undertake to pay participation fee on ELSA Bratislava account - IBAN: SK34 1100 0000 0026 6000 0240, no later than February 15th 2018) *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ELSA Slovakia. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms