Request edit access
Stimuleringsmidler 2019/20 DKS
Utlysing av stimuleringsmidler
Den kulturelle skolesekken
Trondheim kommune
Skoleåret 2018-2019
Søknadsfrist 1. oktober 2019

Det utlyses stimuleringsmidler til lokal forankring av ”Den kulturelle skolesekken”. Midlene skal bidra til å utvikle innhold og arbeidsformer av kunstnerisk og kulturell art og skal forankres i læreplanen. Elevene skal gis muligheter til å være med på å skape uttrykk på egne premisser i samspill med andre elever, pedagoger og profesjonelle kulturaktører innenfor alle uttrykksformer.

Retningslinjer:
Midlene skal stimulere skolene til å sette i gang kunst og kulturprosjekter på eget initiativ og er knyttet til følgende kriterier:

Prosjektarbeidet skal forankres i læreplanen

Aktivitet skal primært skje på egen skole/arena

Tilskuddet skal knyttes opp mot skolens virksomhetsplan innenfor Den kulturelle skolesekken

Skoler som søker midler må selv prioritere egne midler inn i prosjektet det søkes tilskudd til.

Samarbeid med profesjonelle kunst- og kulturaktører er en forutsetning, men prosjektet må gjerne involvere musikk- og kulturskolen, Kulturenheten, andre kommunale enheter eller frivillige organisasjoner

Stimuleringsmidlene bør knyttes både til kunstnerisk/pedagogisk prosess og et formidlingsopplegg.

Stimuleringsmidler skal ikke gå til ordinære undervisningsformål eller innkjøp av utstyr /inventar.


Søknadsbeløp inntil kr. 20.000,-
Alle skoler kan søke midler

Vi vil presisere at ikke alle søkere automatisk kan regne med å få tilsagn om støtte.
Tilskuddsvolumet til søkere som får positivt tilsagn vil kunne ligge under omsøkt beløp.

Skoler som mottar midler forplikter seg til å presentere sine prosjekter for andre etter nærmere avtale. Skolen plikter også å informere de som involveres i prosjektet om at dette er en del av Den kulturelle skolesekken.


Krav til søknaden:

Alle punkter i søknaden må fylles ut. Spesielt viktig er det at riktig internkontonr. (med prosjektnr.) oppgis. Søknadsskjema følger utlysningen.
Søknaden sendes ved å svare på spørsmålene nedenfor. Husk å fylle ut de obligatoriske feltene, og trykk send.

Søknadsfrist er 1. oktober 2019
Skolene kan forvente svar på søknadene innen 15. november 2019.
Spørsmål rettes til Jorunn Dugstad pr. e-post eller
tlf. 725488112
Email address *
KONTAKTINFORMASJON
Navn *
Your answer
Adresse *
Your answer
Skolens kontaktperson *
Your answer
Telefon *
Your answer
Rektor på skolen *
Your answer
OM PROSJEKTET
Prosjektet/ tiltakets navn *
Your answer
Beskrivelse av prosjektet/ tiltaket *
Your answer
Når gjennomføres prosjektet Skoleåret 19/20 *
Your answer
Samarbeidspartnere
Your answer
ØKONOMI
Er det søkt andre tilskuddsordninger til formålet? Hvilke?
Your answer
Inntekter *
Your answer
Sum Inntekter *
Your answer
Utgifter *
Your answer
Sum utgifter *
Your answer
UTBETALING
Midlene vil bli overført på art 1690 på skolens ansvarssted. Legg evt til ønsket prosjektnummer.
Prosjektnummer for utbetaling *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Trondheim kommune. Report Abuse