Request edit access
SunDance Masters Edition with Stone's Rock
Data / Date: 27-29.08.2021 r.
Miejsce / Place: Szkoła Tańca "Sun Salsa", ul. Kochanowskiego 37, 33-100 Tarnów
Tel. Kama: 660545610
Tel. Paweł: 796499351
Email *
UWAGA / ATTENTION:
Po wypełnieniu formularza dostaniesz maila zwrotnego z informacją, czy zostałeś dopisany do listy głównej, czy do listy rezerwowej (np. w przypadku wyczerpania puli miejsc lub konieczności czasowego wstrzymania zapisów dla jednej z płci z dbałości o proporcje na warsztatach) oraz informację jaką kwotę należy wpłacić wraz z numerem konta.

Na wpłatę masz 48h od otrzymania maila z potwierdzeniem zapisu oraz podaniem kwoty i nr konta do wpłaty.

Zwrotów nie przyjmujemy, jednak możecie przekazać swój bilet na osobę o tej samej płci (poinformuj nas o tym w mailowo: kizz.sunsalsa@gmail.com). W przypadku wyczerpania liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.

Wypełniając i przesyłając do nas ten formularz potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.

///

After completing the form, you will receive a return e-mail with information whether you have been added to the main list or the reserve list (e.g. in case of sold out all passes or the need to temporarily suspend registration for one of the sexes due to the proportions at the workshops) and information of the amount to be paid along with the account number.

You have 48 hours to make a payment from receiving an e-mail confirming the subscription and providing the amount and account number to be paid.

We do not accept returns, but you can transfer your ticket to a person of the same gender (let us know by email: kizz.sunsalsa@gmail.com) If the number of places is exhausted, the order of applications decides.

By completing and sending this form to us, you confirm that you have read the above information.
CENNIK / PRICES:
Możesz zapisać się solo lub w parach. Do tego ostatniego zachęcamy szczególnie mocno :)

Early Birds – pierwsze 10 passów (5 damskich i 5 męskich)
Single Pass – 170zł👈

I próg – do 18 lipca:
Single Pass – 200zł👈
Couple Pass – 380zł👈

II próg – do 8 sierpnia:
Single Pass – 220zł👈
Couple Pass – 420zł👈

III próg – do 26 sierpnia:
Single Pass – 250zł👈
Couple Pass – 480zł👈

Staramy się żeby proporcje były wyrównane ( na ostatniej edycji się nam to udało), ale na pewno nie będą gorsze niż 45%/55%.

///

You can sign up solo or in couples. We strongly encourage you to do the last one :)

Early Birds - first 10 passes (5 female and 5 male)
Single Pass - PLN 170👈

1st level - until July 18:
Single Pass - PLN 200👈
Couple Pass - PLN 380👈

2nd level - until August 8:
Single Pass - PLN 220👈
Couple Pass - PLN 420👈

3rd level - until August 26:
Single Pass - PLN 250👈
Couple Pass - PLN 480👈

We try to keep the proportions equal (we managed to do it at the last edition), but it will certainly not be worse than 45% / 55%.
Imię / First Name: *
Nazwisko / Last Name: *
Podaj numer telefonu / Phone number: *
Kupuję / I'm going to buy: *
Jeżeli wybrałeś opcję "couple pass" podaj imię i nazwisko osoby z którą się zapisujesz w parze ( partner lub partnerka MUSI wypełnić ten sam formularz) / If you chose the "couple pass" option, provide the first name and second name of the person you are signing up with (partner MUST complete the same form)
SZCZEPIENIA / VACCINATIONS:
Z uwagi na obostrzenia liczbowe potrzebujemy informacji na temat tego czy w czasie wydarzenia (27-29.08) będziesz już osobą zaszczepioną (limity nie obowiązują osób zaszczepionych, dlatego zbieramy informację na ten temat).

///

Due to the COVID restrictions, we need information on whether you will be vaccinated before the event (27-29.08) (limits do not apply to vaccinated people, so we need information on this topic).
Czy 27.08 będziesz już osobą zaszczepioną przeciwko COVID-19 / Will you be vaccinated against COVID-19 on August 27? *
DZIĘKUJEMY / THANK YOU!
A teraz kliknij przycisk poniżej "PRZEŚLIJ", postępuj zgodnie z instrukcją w mailu, który otrzymasz. Widzimy się na warsztatach 💟
///
Now click the "SUBMIT" button below, follow the instructions in the email you will receive. See you at the workshop 💟
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy