Request edit access
Formularz zgłoszeniowy - WOLONTARIAT 21. KINO NA GRANICY 27/04 - 3/05/2019
Email address *
1. Nazwisko i imię *
Your answer
2. Ulica/numer domu/numer mieszkania *
Your answer
3. Kod pocztowy/miejscowość *
Your answer
4. Data urodzenia/miejsce urodzenia *
Your answer
5. Numer telefonu (wzór: +48_777_888_777) *
Your answer
6. Szkoła/Uczelnia/Kierunek/Rok *
Your answer
7. Języki obce i poziom (np. czeski B2) *
Your answer
8. Doświadczenie na wolontariacie (określ miejsce oraz zakres obowiązków np. 2017 Kino Na Granicy, dział: biuro organizacyjne) *
Your answer
9. Doświadczenie w pracy (określ miejsce oraz zakres obowiązków) *
Your answer
10. Pomoc na kilka tygodni lub dni przed wydarzeniem (napisz w jakich dniach i jakim zakresie) *
Your answer
11. W jakim dziale chciałabyś/chciałbyś pomagać? *
Required
12. Co powoduje, że chciałabyś/chciałbyś wziąć udział w wolontariacie podczas Kina na Granicy (poza możliwością przeżycia przygody życia)? *
Your answer
13. Tylko dla osób realizujących PRAKTYKI ZAWODOWE: Jeśli chcesz odbyć PRAKTYKI na studiach koniecznie PODAJ: Nazwę uczelni/Kierunek/Rok studiów/ Imię i nazwisko opiekuna praktyk
Your answer
Uwagi i pytania:
Your answer
14. Zgłaszający oświadcza, że został poinformowany, iż: A) administratorem jego danych osobowych zebranych w związku z wypełnieniem niniejszego zgłoszenia jest Stowarzyszenie "Kultura na Granicy", Szymanowskiego 5/9, 43-400 Cieszyn, NIP: 5482573032, REGON: 241025170; B) dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonywania niniejszej rekrutacji na wolontariat, jego odbycia oraz dokonania wynikających z niego rozliczeń; C) dane osobowe przetwarzane są na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b. rozporządzenia ogólnego o ochronie danych; D) przysługuje mu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa; E) jego dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim ; F) przysługuje mu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa; G) dane osobowe - w przypadki podpisania umowy o wolontariacie - będą przechowywane przez okres obowiązywania tejże umowy,a także przez okres przedawnienia roszczeń związanych z jej zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service