Request edit access
«Білімгерлердің жеке дамуы мен тәрбиесі үшін жағдай жасалуына қанағаттануы» «Удовлетворенность студентов созданием условий для личностного развития и воспитания»
Құрметті білімгер!
Сізді білімгерлердің жеке дамуына және тәрбиесіне жағдай жасалуына қанағаттану деңгейін анықтау үшін өткізілетін әлеуметтік зерттеуге қатысуыңызды сұраймыз.
Сауалнама анонимді болып табылады. Зерттеудің нәтижелері сіздің жауаптарыңыздың шынайылығына байланысты. Сауалнаманы өңдегенде, деректер жалпыланған түрде қолданылады. Сауалнаманы толтыру үшін сіз өзіңіздің пікіріңізге сәйкес келетін бір жауапты таңдауыңыз керек.
Уважаемый студент!
Просим Вас принять участие в социологическом исследовании, которое проводится с целью определения уровня удовлетворенности студентов созданием условий для их личностного развития и воспитания.
Анкета анонимная. Результаты исследования всецело зависят от искренности Ваших ответов. При обработке анкеты данные будут использованы в обобщенном виде. Для заполнения анкеты Вам необходимо выбрать и обвести кружком один вариант ответа, соответствующий вашему мнению.

1. Сіз оқып жатқан курс?Курс, на котором Вы учитесь? *
Required
Сіздің жынысыңыз: *
Required
Факультет: *
Required
Сіз жатақхананың тұрмыс жағдайына қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы бытовыми условиями проживания в общежитии? *
Required
Бос уақытты ұйымдастыруға қанағаттанасыз ба?. Удовлетворены ли Вы организацией свободного времени? *
Required
Сіз студенттер арасындағы қарым-қатынасқа қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями между студентами? *
Required
Сіз мұғалімдермен қарым-қатынасқа қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с преподавателями? *
Required
Сіз деканатпен қарым-қатынасыңызға қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с деканатом? *
Required
Сіз куратормен қарым-қатынасыңызға қанағаттанасыз ба?Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями с куратором? *
Required
Қандай да бір мәселе туындағанда көмекке бірінші кезекте кімге жүгінесіз (бірнеше жауапты таңдауға болады)?Когда возникают какие-либо проблемы, к кому Вы обращаетесь за помощью в первую очередь (можно выбрать несколько вариантов ответа)? *
Required
Ұжымдағы қарым-қатынас қандай: Студент – студент?Каковы отношения внутри коллектива: Студент – студент? *
Required
Ұжымдағы қарым-қатынас қандай: Студент – куратор?Каковы отношения внутри коллектива: Студент – куратор? *
Required
Ұжымдағы қарым-қатынас қандай: Студент – администрация?Каковы отношения внутри коллектива: Студент – администрация? *
Required
Ұжымдағы қарым-қатынас қандай: Студент – бөлім қызметкерлері (кітапхана, тестілеу орталығы және т.б.)?Каковы отношения внутри коллектива: Студент – сотрудники подразделений (библиотека, центр тестирования и др.)? *
Required
Қазіргі уақытта тәрбиелеудің қандай салалары маңызды және университетте қандай салалары бар? Какие направления воспитания актуальны в настоящее время и какие имеются в вузе? *
Required
Жалпы алғанда, сабақтан тыс іс-шаралармен және университеттегі тәрбиелеудің бағыттарымен қанағаттанасыз ба? Удовлетворены ли Вы, в целом, внеучебной деятельностью и направлениями воспитания, реализуемыми в вузе? *
Required
Университеттегі жағдайлар студенттердің салауатты өмір салтына ықпал етеді ме? *
Required
Университеттегі жағдайлар студенттердің салауатты өмір салтына ықпал етеді ме? Способствуют ли условия в вузе здоровому образу жизни студентов? *
Required
Жеке тұлғаны дамыту және студенттерді тәрбиелеу үшін жағдайды жақсарту бойынша сіздің ұсыныстарыңыз. Ваши предложения по улучшению условий для личностного развития и воспитания студентов: *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms