Request edit access
Sajtóakkreditáció
Az alábbi űrlap kitöltésével van lehetősége akkreditálni a 2019-es Arany ló legendája című előadásra.

Az akkreditált személy jelen akkreditációval kapcsolatban kezelt személyes adatainak kezelője a Lovas-Show Sportrendezvényszervező, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Abonyi utca 31. cégjegyzékszám: 01 09 868951), amely a Stern Com Kft.-t (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. , cégjegyzékszám: 01 09 956182) mint adatfeldolgozót veszi igénybe. Az adatok kezelése az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint a hazai jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseinek megfelelően történik.

1.1         Az adatok kezelésének jogalapja az akkreditáló személy hozzájárulása.

1.2         A kezelt adatok köre és kezelésének célja:

·       az akkreditáló azonosítását és elérhetőségét lehetővé tevő adatok: név, e-mail cím, telefonszám
1.3         Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére nem továbbítja.

Adatkezelés időtartama
1.4         Az adatokat a Szervező, amennyiben az akkreditáló a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, az eseményt követő 3 hónapig őrzi meg. Ezt követően az akkreditált személyek adatait a Szervező az adatbázisából törli.

Az adatkezeléssel kapcsolatban az akkreditált személyt megillető jogok és jogorvoslati lehetőségek
1.5         Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését az esemény nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: Stern Com Kft. (székhely: 1118 Budapest, Dayka Gábor utca 3. , e-mail: hello@sterncom.hu). Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból.  

1.6         A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

1.7         Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén az esemény nevére hivatkozva.

1.8         Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Melyik programponton szeretné részt venni? (Több válaszlehetőség is megjelölhető.) *
Required
Médium neve: *
 Médium elérhetősége (webcím): *
Médium jellemzése (példányszám, látogatottsági adatok): *
Akkreditálni kívánt személy neve: *
Email cím: *
Telefonszám: *
Megjegyzés:
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy