Request edit access
Czy legenda prawdę Ci powie ... Prawdy i fikcje w legendach warszawskich - wykład varsavianistyczny
Imię/Imiona *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Adres e-mail *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Skąd dowiedział/a się Pan/i o wykładzie? *
Regulamin udziału w wykładach
REGULAMIN –WARUNKI UCZESTNICTWA W WYKŁADZIE "CZY LEGENDA PRAWDĘ CI POWIE ..."


1. Organizatorem wykładu jest Warszawski Oddział Przewodników PTTK (dalej „Organizator”).

2. Wykład odbędzie się w dniu 13.11.2019 r. (środa), o godz. 18.00 w siedzibie Warszawskiego Oddziału Przewodników PTTK,
Aleje Jerozolimskie 51/16

3. Opłaty:
a) 25 zł/os dla członków PTTK z opłaconą składką za rok 2019,
b) 25 zł/os przy zgłoszeniu przynajmniej 2 osób
c) 30 zł/os pozostałe osoby

4. Opłatę za wykład należy wpłacać na konto:
Warszawski Oddział Przewodników PTTK
50 1240 6218 1111 0000 4622 0907
(w tytule przelewu: tytuł wykładu, imię i nazwisko uczestnika/uczestniczki).

5. Zgłoszenia online wraz z wpłatą przyjmowane są do dnia 8.11.2019 r.


6. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wykładów z przyczyn
od siebie niezależnych. W takim przypadku Organizator dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez Uczestnika na wskazany przez niego rachunek bankowy w ciągu 7 dni roboczych od momentu wskazania przez Uczestnika właściwego rachunku bankowego.

7. Ochrona danych osobowych: Zostałem/am poinformowany/a, że:
a) Administratorem moich danych osobowych jest stowarzyszenie Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000122352.
b) Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji kursu i będą przechowywane przez co najmniej 50 lat w archiwum Administratora.
c) Moje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora takim jak podmioty, które dostarczają usługi informatyczne Administratorowi, a także innym podmiotom PTTK.
d) Administrator w przypadku narzędzi ułatwiających wysyłanie i odbieranie korespondencji mailowej oraz tworzenie kalendarza rejestracji korzysta
z dostawcy, który ma swoją siedzibę w USA, a więc poza Unią Europejską.
W związku z tym moje dane osobowe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu e-mail mogą przekazane do tego kraju, a ich odbiorcą może być Google Inc., której to firmie Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych jako procesorowi. Przysługuje mi prawo do żądania kopii danych; Google Inc. jest podmiotem, który przystąpił do programu Tarczy Prywatności UE-USA
i zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.
e) Przysługują mi następujące prawa:
a. prawo dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;
b. prawo do sprostowania danych osobowych;
c. prawo do usunięcia danych osobowych;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo do przeniesienia danych osobowych;
f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych, jeśli przetwarzane są one w celu marketingu bezpośredniego;
g. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych przeze mnie danych osobowych z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją, również w przypadku, gdy dane są przetwarzane w innym celu niż marketing bezpośredni; h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
h. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej mogę skierować do Administratora żądanie pisemnie na adres Warszawski Oddział Przewodników PTTK, Al. Jerozolimskie 51/16, 00-679 Warszawa
f) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania niemożliwy będzie udział w kursie.
Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem cyklu wykładów *
Czy wyraża Pan/i zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail informacji o wykładach, szkoleniach i wyjazdach organizowanych przez WOP PTTK? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy