Request edit access
Dotazník 2019
1. Oblasť podnikania:
2. Počet zamestnancov podľa klasifikácie EÚ:
3. Sídlo spoločnosti:
4. Ročný obrat spoločnosti:
5. Ročná spotreba papiera /v tonách celkovo/:
6. Z celkového počtu zamestnancov máme nekvalifikovanú pracovnú silu:
7. Ročne zamestnáme absolventov stredných odborných škôl so zameraním na polygrafiu:
8. Nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily v najbližších 3 rokov pociťujeme pre nasledovné pracovné pozície v množstve do X zamestnancov:
do 5
do 10
do 20
do 30
do 40
do 50
nad 50
Príprava výroby (marketingový pracovník, kalkulant, technológ, normovač)
Grafik
Tlačiar
Knihár
Nekvalifikovaný pracovník
Nepociťujeme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily
9. Denne zamestnávame nekvalifikovanú pracovnú silu:
10. Svojim zamestnancom poskytujeme možnosť zvyšovania kvalifikácie:
11. Priemerná hrubá mesačná mzda /€/ v nasledovných pracovných pozíciách:
Prosím, posunte celý interval v stĺpcoch od 405 – nad 1400 €
405
do 500
do 600
do 700
do 800
do 900
do 1000
do 1100
do 1200
do 1300
do 1400
nad 1400
Riadiaci pracovníci
Príprava výroby /marketingový pracovník, kalkulant, technológ/
Grafik
Obchodník
Tlačiar
Knihár
Nekvalifikovaný pracovník
12. Uvažujete o vstupe do systému duálneho vzdelávania?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy