Seminar T9/2014: PM cũng cần phải biết SALE

Seminar tháng 9 "PM cũng cần phải biết SALE" sẽ hoãn lại do việc đột xuất từ phía diễn giả.
Buổi sinh hoạt sẽ dời lịch sang tháng 10!

Thông tin chi tiết sẽ được update tại http://fli.com.vn

Cảm ơn Anh/Chị đã quan tâm!