Request edit access
Przyczyny i konsekwencje stresu zawodowego na przykładzie pracy w policji
Szanowni Państwo! Uprzejmie proszę o wypełnienie poniższej ankiety. Jestem studentką Uniwersytetu Jagiellońskiego i piszę pracę dyplomową na temat stresu zawodowego na przykładzie pracy w policji. Zapewniam, że udział w badaniu jest całkowicie anonimowy, a jego wyniki będą wykorzystane wyłącznie do opracowania części badawczej mojej pracy. Dziękuję za poświęcony czas oraz udzielenie odpowiedzi zgodnych z prawdą.

Natalia Małas

Poniżej znajdują się stwierdzenia, które proszę odnieść do swojego miejsca pracy i zaznaczyć w skali od 1 do 5, w jak dużym stopniu zgadzasz się z nimi.
1 - Zdecydowanie NIE, 2 - Raczej NIE, 3 - Trudno powiedzieć, 4 - Raczej TAK, 5 - Zdecydowanie TAK
Brakuje mi czasu na realizację obowiązków służbowych. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Po pracy, gdy wracam do domu, jestem zbyt zmęczony by robić rzeczy, które lubię. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
W pracy mam tak wiele obowiązków, że nie mam czasu na rozwój własnych zainteresowań. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
W pracy mam wystarczającą ilość czasu na realizację ważnych zadań. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Po powrocie do domu nie zajmuję się więcej pracą zawodową. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Sam kontroluję sposób wykonania swojej pracy. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Mogę wpływać na przełożonych celem poprawy warunków / organizacji pracy. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
W pracy posiadam odpowiednią swobodę i niezależność. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Odbieram od innych wyrazy uznania za swoją pracę. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Moja praca jest doceniana. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Mój wysiłek zwykle pozostaje niezauważony. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Ludzie ufają sobie w zakresie swoich ról i zadań. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Jestem (czuję się) częścią zespołu, na którym mogę polegać. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Członkowie mojej grupy współpracują ze sobą. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Członkowie mojej grupy otwarcie ze sobą rozmawiają. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Nie czuję się związany ze swoimi kolegami z pracy. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Środki w firmie rozdzielane są sprawiedliwie. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Podstawą zatrudnienia i awansu są kompetencje (fachowość). *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Istnieje skuteczna i sprawiedliwa procedura odwoławcza (wiem gdzie się odwołać w przypadku niekorzystnej dla mnie decyzji). *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Przełożeni traktują wszystkich pracowników sprawiedliwie. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Faworyzowanie (nieformalne relacje koleżeńskie) odgrywa główną rolę w procesie podejmowania decyzji. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Kariera w firmie zależy od tego kogo znasz, a nie od tego co umiesz i potrafisz. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Moje wartości są zgodne z wartościami wyznawanymi w firmie. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Cele firmy są dla mnie ważne i mają wpływ na to jak wykonuję codzienną pracę. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Moje osobiste cele zawodowe są zgodne z celami firmy. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Praca w tej firmie zmusza mnie do zaprzeczania swoim wartościom. *
Zdecydowanie NIE
Zdecydowanie TAK
Poniżej znajdują się stwierdzenia dotyczące możliwych odczuć oraz zachowań, które mogą pojawić się podczas wykonywania Twojej pracy. Proszę zaznacz na skali od 1 do 4, w jak dużym stopniu zgadzasz się z nimi, biorąc pod uwagę okres ostatnich kilku miesięcy.
1 - (Prawie) nigdy, 2 - Czasami, 3- Często, 4 - (Prawie) zawsze
Polecenia, które dostaję od przełożonych doprowadzają mnie do wściekłości. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
W pracy wszystko mnie denerwuje. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Choć nie jestem z natury agresywny wściekam się ostatnio na wszystko, co dotyczy mojej pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Niepewność to odczucie, które mi towarzyszy w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Zadowolenie to odczucie, które towarzyszy mi w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Lubię moją pracę bo daje mi satysfakcję. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Zdarza się, że w pracy czuję niepokój, napięcie i nie mogę się uspokoić. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Czuję, że sprawy związane z pracą wymykają się spod mojej kontroli, co powoduje, że popadam w panikę. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
To co się dzieje w pracy, napawa mnie niepokojem i powoduje, że czuję się zagrożony. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Są takie momenty w pracy, w których czuję się mocno poirytowany. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
W każdą niedzielę (dniu wolnym od pracy) na samą myśl, że w poniedziałek znów idę do pracy odczuwam niepokój. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Jestem zaniepokojony tym, że nie sprostam wymaganiom stawianym mi w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
W związku z działaniami podejmowanymi przez moich współpracowników i przełożonych w pracy czuję się niepewnie. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Cieszą mnie moje relacje z kolegami w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Zamartwiam się problemami, które mam w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Podczas zwykłego dnia pracy są chwile, kiedy czuję się przygnębiony. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Moja praca daje mi poczucie spełnienia. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Jestem pozytywnie nastawiony do zadań i problemów wynikających z moich obowiązków w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Nie widzę przed sobą żadnych perspektyw zawodowych. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Jeśli chodzi o moje sprawy zawodowe, to gorzej już być nie może. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Mam poczucie, że w mojej pracy sięgnąłem/sięgnęłam dna. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Większość spraw związanych z moją pracą wywołuje u mnie przygnębienie i poczucie beznadziejności. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Odczuwam dużą frajdę z tego co robię w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Na ogół w pracy czuję się zrelaksowany i swobodny. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Kiedy pracuje łapie się na tym, że jestem niewspółmiernie poirytowany w stosunku do mało znaczących problemów. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Jestem zadowolony z moich relacji z przełożonymi i kierownictwem. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Ostatnio denerwują mnie wszyscy moi współpracownicy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Złości mnie wszystko, co związane jest z moją pracą. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Strach to odczucie, które towarzyszy mi w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Unikam sytuacji, w których trzeba podejmować decyzje. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Zwalczam zdecydowanie tych, którzy przysparzają mi problemów. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Gdy rozwiązuję jakieś problemy to działam sprawnie i szybko. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Gdy pojawiają się trudne sytuacje najchętniej „udaję, że mnie nie ma” i pozostaję na uboczu. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Jeśli uznaję, że nic mi nie grozi, wolę wykorzystać czas na pogaduszki. Praca nie ucieknie. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Krzyczę na podwładnych lub współpracowników. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Nie dzielę się swoją wiedzą z innymi. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Kiedy pojawiają się problemy analizuję je i od razu zabieram się za ich rozwiązywanie. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
W stosunku do współpracowników/przełożonych w pracy mam agresywne myśli. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
To co się dzieje w pracy powoduje, że jestem obrażony na współpracowników/przełożonych. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Wykorzystuję każdą nadarzającą się okazję, żeby przerwać wykonywanie swoich obowiązków (idę na kawę, papierosa, kseruję materiały itp.). *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Unikam problemowych sytuacji. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Jestem w stanie pokonywać trudności jakie pojawiają się przede mną w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
W pracy „dochodzę do ściany” i jest mi wszystko jedno - niech się dzieje co chce. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Staram się nie zwracać na siebie uwagi w jakikolwiek sposób. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Choć przedtem mi się to nie zdarzało, ostatnio przeklinam w pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Staram się nie spotykać z osobami, które mogą zlecić mi dodatkową pracę. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Wypowiadam złośliwe uwagi na temat moich koleżanek i kolegów oraz przełożonych. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Kiedy pojawiają się problemy potrafię myśleć w sposób jasny i ścisły. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Gdy zwiększa się nawał pracy potrafię znaleźć konieczną w takich wypadkach rezerwę energii. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Ostatnio w pracy nie podejmuję żadnych działań – czekam co się stanie. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Efektywnie rozwiązuję zadania jakie się przede mną pojawiają. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Dzieląc się wiedzą/ informacjami ze współpracownikami robię to tak, żeby ich tego nie nauczyć. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Nie podejmuję walki z przeciwnościami, które pojawiają się w mojej pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Udaję, że jestem czymś zajęty, żeby nie podejmować się innych zadań. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Nie mam kłopotu z właściwym rozpoznawaniem i rozwiązywaniem problemów w mojej pracy. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Problemy, które pojawiają się w mojej pracy powodują, że tkwię wciąż w jednym miejscu. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Nawet nie próbuję się bronić, kiedy inni mnie atakują. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Wykonuję swoje obowiązki w sposób mechaniczny. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Zdarza mi się, że rzucam papierami, dokumentami, przedmiotami, uderzam w klawiaturę komputera, trzaskam drzwiami. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Nawet jeśli mogę mieć wpływ na to, jakie zadania są mi przydzielane, nie ingeruję w to. *
(Prawie) nigdy
(Prawie) zawsze
Metryczka
Płeć *
Wykształcenie *
Wiek *
Jak długo pracujesz w obecnym miejscu pracy? *
Jak długo pracujesz na obecnym stanowisku? *
Staż pracy ogółem *
Your answer
Stanowisko *
Stanowisko *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy