Velkommen til dobbelt rallylydigheitsstevne 28 og 29 mai 2016

Luster hundeklubb gjentek suksessen frå i fjor og håpar å få ei like fin og kjekk helg på Nes!

Dommar: Kari Anne Overskeid

Påmeldingsavgift: kr. 250 pr hund pr dag. 50 kr. i rabatt for hund nr 2 med samme eigar pr prøve
Kontonr.: 3785.60.19781 Luster hundeklubb

Merk innbetalinga med namnet på hunden og rally

Påmeldingsfrist og betalingsfrist er 30. april
Maks antal startande kvar dag = 60 hundar

Prøven går på gras på klubben sitt område på Nes (ca. 5 km frå Gaupne retning Skjolden). Her er toalett og kiosk.
Det er mange overnattingstilbod i Luster, link vert lagt ut under arrangementet.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Generell informasjon

  Merk: Fører (eigar) som ikke er medlem av NKK eller NKK's medlemsklubb kan delta, men må betale dobbelt påmeldingsavgift i samsvar til "Regler for rallylydighet". For å delta må hunden vera minst 9 månader gamal første prøvedag og den må vera registrert i Norsk Kennel Klub (NKK). Blandingshundar kan delta på lik linje med andre, men også dei må vera registrert i NKK og ha eit NOX-nummer. Den må i tillegg vera vaksinert etter NKK sine regler: Vaksinasjonsregler Hunder må være vaksinert mot valpesyke og attest kunne fremvises. - Hund under 15 måneder: Hunden må være minimum 10 uker ved siste vaksinasjon. - Hund som har fylt 15 måneder: Hunden skal være vaksinert ved minst 10 måneders alder og deretter skal siste vaksinasjon være utført for maksimum 3 år siden. - Ved førstegangsvaksinasjon må det ha gått minimum 2 uker fra vaksinasjonsdato. Det anbefales at deltagende hunder også er vaksinert mot parvovirusinfeksjon og parainfluensa (kennelhoste). Det vert tatt stikkkontroll av at hunden er vaksinert etter reglane. Merk: Hund kan ikkje delta dersom den er meir enn 28 dager drektig eller har kvelpar yngre enn 56 dager.
Request edit access