TALKSHOW "MỘT ĐỜI THƯƠNG THUYẾT"

Buổi "TALKSHOW "MỘT ĐỜI THƯƠNG THUYẾT" đã hết thời gian đăng ký tham dự.

Hãy tiếp tục theo dõi thông tin các buổi Talkshow của ADC ACADEMY tại Facebook và website của ADC.

Cám ơn các bạn đã quan tâm đến các chương trình của ADC Academy.
.