Rodzimowiercze postawy
W ciągu dwóch tygodni na ankietę odpowiedziało 232 respondentów. Ankieta prowadzona była w dniach 2 - 16 VI 2016. Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział.
This form was created using Google Forms. Create your own