Request edit access
ประกวดคอสเพลย์ RAGNAROK TACTICS COSPLAY 2019
สถานที่ Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon

วันเวลาในการประกวด : วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม เวลา 10.00 - 12.00 น.รายงานตัว
15.00 - 17.00 น. เริ่มการประกวด (เวลาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

วิธีการสมัครเข้าประกวด
1. สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 23 ตุลาคม 2562 ก่อนเวลา 23:59 น.
2. เปิดรับสมัครหน้างาน แต่ ต้องนำภาพตัวละครที่จะประกวดมาด้วย

รูปแบบกิจกรรม
การประกวดแต่งคอสเพลย์ตามตัวละครจากเกม Ragnarok ผู้ประกวดทุกคนจะมีเวลา 5-20 วินาทีบนเวที สำหรับการนำเสนอความเป็นตัวละครนั้น ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้เพลงประกอบหรือวีดิทัศน์ที่นำมาเอง (ทางงานจะมีเพลงกลางของการประกวด เพื่อความเสมอภาคในการนำเสนอตัวละคร)


ข้อกำหนดการประกวด
1. ผู้เข้าประกวดจะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดต้องมารายงานตัวตามเวลาที่กำหนด (จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง) เพื่อรับลำดับเบอร์ผู้เข้าประกวด
3. ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอตัวละครบบนเวทีให้เหมาะสมกับบทบาทของตัวละครนั้น ๆ ต่อหน้าคณะกรรมการ
4. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากรณีมีข้อร้องเรียนภายหลังการตัดสิน หากเสร็จสิ้นการประกวดเกิน 7 วันไปแล้ว

รางวัลของแต่ละประเภท
Best cosplay
- Cosplay Female Reward ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท + Razer kraken pro (Green) 1 รางวัล
- Cosplay Female Reward รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
- Cosplay Male Reward ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท + Razer kraken pro (Pink) 1 รางวัล
- Cosplay Male Reward รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท
-Cosplay Monster Reward ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท + Razer kraken pro (Black) 1 รางวัล
- Cosplay Monster Reward รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลพิเศษผู้ที่มียอด Like & Share จะมีสิทธิ์ได้คะแนน Pubic Lover โดยอัตโนมัติ
- Cosplay Pubic Lover Reward ชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท + Razer kraken pro (Black) 1 รางวัล
- Cosplay Pubic Lover Reward รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท


กติกาการประกวด
1. ชุดที่ใช้ประกวดจะต้องมาจาก ตัวละครในเกม Ragnarok เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ตัวละครที่สร้างขึ้นเอง หรือ ตัวละครจาก Fanart
2. ชุดที่ใช้ในการประกวด จะต้องเหมือนต้นฉบับ ห้ามดัดแปลงหรือเพิ่มเติมให้ต่างจากต้นแบบ
3. ภาพตัวละครที่ต้องการ Cosplay ส่งให้ทีมงานจะต้องเป็นภาพอย่างเป็นทางการที่ได้รับการเผยแพร่จาก Official เท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้ภาพที่เป็น Fanart หรือวาดขึ้นเอง
4. สามารถใช้ได้ทั้งชุดผ้าและชุดเกราะ
5. ชุด Cosplay สามารถใช้วัสดุได้ทุกรูปแบบ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลรอบข้าง
6. ชุด Cosplay ต้องไม่มีการเปิดเผยร่างกายล่อแหลมทางเพศจนเกินไป หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีงามของประเทศไทย
7. ผู้ประกวดมีเวลา 5-20 วินาทีบนเวที ในการแสดงท่าทางให้เข้าถึงบทบาทของตัวละคร
8. ผู้เข้าประกวดเป็นผู้เลือกประเภทของการประกวดด้วยตนเอง ตราบที่เข้าเงื่อนไขของตัวละครนั้นๆ
9.ผู้เข้าประกวดต้องแสดงหลักฐานของทางราชการ บัตรประชาชน ใบขับขี่ บัตรนักเรียน บัตรนักศึกษา หรือหนังสือเดินทางเพื่อเป็นการยืนยันตัวตน
10. ในกรณีจำเป็น เช่น มีสิ่งเทียมอาวุธที่จะพกพาเข้ามาในศูนย์การค้า ผู้เข้าประกวดต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับชุดและการแสดง เพื่อให้ทีมงานดำเนินการประสานงานให้
11. ผลการตัดสินจากคณะกรรมการและทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด
12. ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาและระเบียบการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


รูปแบบการให้คะแนน
แบ่งการให้คะแนนเป็น 4 หมวด รวม 100 คะแนน
1. ความเหมือนรายละเอียดชุดและการแต่งหน้า ตรงตามตัวละครต้นฉบับ 30 คะแนน
2. การเข้าถึงบทบาทของตัวละครนั้น ๆ 30 คะแนน
3. ความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอตัวละคร บนเวที 30 คะแนน
4. ความมั่นใจ ความกล้าแสดงออก 10 คะแนน


ตารางเวลาการประกวด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงแปลงได้ในภายหลัง)
10.00 - 12.00 น. รายงานตัว ณ โต๊ะลงทะเบียน หน้ารอยัลพารากอนฮอลล์ (จะแจ้งตำแหน่งให้ทราบภายหลัง)
15.00 - 17.00 น. เริ่มการประกวดตามลำดับประเภท


**ข้อควรระวังสำหรับการ Cosplay ภายในศูนย์การค้า Siam Paragon**
1. ชุดและอุปกรณ์ ประเภท “สิ่งเทียมอาวุธ” เช่น ปืน ดาบ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ ให้เก็บอย่างมิดชิด หากไม่ได้อยู่ภายในบริเวณของงาน
2. กรณีที่ไม่สามารถนำเข้าได้ จะมีทีมงานประสานงานอยู่บริเวณจุดตรวจเข้างาน (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)
3. พื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบของงาน TGS 2019 คือภายใน Royal Paragon Hall ชั้น 5 Siam Paragon เท่านั้น
**กรณีที่ไปถ่ายรูปในบริเวณอื่น อาจจะโดนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของห้างขอความร่วมมือในการสงวนพื้นที่การใช้งาน
4. โปรดรักษาความสะอาด เคารพสิทธิ์และมารยาทของสังคมส่วนรวม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of benleymedia. Report Abuse - Terms of Service