Request edit access
แบบประเมินตนเอง ตามมาตรฐาน GPP ร้านยาแผนปัจจุบัน
คำอธิบาย :
▪ ผู้รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน ได้แก่ ชื่อร้านยาตามใบอนุญาต
อำเภอที่ร้านยาตั้งอยู่ และชื่อ - นามสกุลของผู้กรอกข้อมูลประเมินตนเอง (ผู้รับอนุญาตร้านยา)
▪ แบบประเมินตนเอง มีทั้งหมด 5 หมวด โดยท่านสามารถเลือกข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานประกอบการและแต่ละหัวข้อ
สามารถเลือกตอบได้หลายรายการ โดยท่านรับรองความถูกต้องของตนเอง
ชื่อร้าน *
อำเภอ *
ชื่อผู้กรอกข้อมูลประเมินตนเอง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy