The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Send
Section 1 of 2
Production Team tuyển thành viên
Cảm ơn bạn đã quan tâm và tham gia ứng tuyển vào team Production của Bookiee!
Giới thiệu về bản thân
Để dễ dàng hợp tác và tìm hiểu về nhau, chúng mình rất muốn được nghe về bạn.
Loading...
Loading…
Bạn tên là gì?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Ngày tháng năm sinh?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Nơi sinh sống
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Email của bạn
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Số điện thoại của bạn
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Link Facebook của bạn
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Hãy chia sẻ một chút về bản thân bạn nhé
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Bạn nghĩ gì về tính kỷ luật cá nhân?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Phong cách làm việc của bạn là gì?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Bạn nghĩ gì về "giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm"?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Tại sao bạn lại chọn Bookiee?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Bạn biết được thông tin tuyển thành viên qua đâu?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Section 2 of 2
Chia sẻ trải nghiệm
Bạn đã từng có kinh nghiệm tham gia dự án thiết kế/sản xuất nào chưa?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Bạn thường sử dụng những phần mềm nào để thiết kế/sản xuất video?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Theo bạn, những yếu tố gì là quan trọng trong một sản phẩm thiết kế?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Theo bạn, đâu là những yếu tố để một video thú hút và mang lại giá trị cho người xem?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Hãy chia sẻ những sản phẩm (video, hình ảnh) của bạn mà bạn tự hào nhất!
Question Type
Đăng tải lên Google Drive và gửi link vào đây nha.
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Bạn có thắc mắc hoặc chia sẻ gì thêm không?
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Link to Sheets
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Giới thiệu về bản thân
Bạn tên là gì?
Copy
No responses yet for this question.
Ngày tháng năm sinh?
No responses yet for this question.
Nơi sinh sống
Copy
No responses yet for this question.
Email của bạn
Copy
No responses yet for this question.
Số điện thoại của bạn
Copy
No responses yet for this question.
Link Facebook của bạn
Copy
No responses yet for this question.
Hãy chia sẻ một chút về bản thân bạn nhé
No responses yet for this question.
Bạn nghĩ gì về tính kỷ luật cá nhân?
No responses yet for this question.
Phong cách làm việc của bạn là gì?
No responses yet for this question.
Bạn nghĩ gì về "giao tiếp giữa các thành viên trong nhóm"?
No responses yet for this question.
Tại sao bạn lại chọn Bookiee?
No responses yet for this question.
Bạn biết được thông tin tuyển thành viên qua đâu?
No responses yet for this question.
Chia sẻ trải nghiệm
Bạn đã từng có kinh nghiệm tham gia dự án thiết kế/sản xuất nào chưa?
No responses yet for this question.
Bạn thường sử dụng những phần mềm nào để thiết kế/sản xuất video?
No responses yet for this question.
Theo bạn, những yếu tố gì là quan trọng trong một sản phẩm thiết kế?
No responses yet for this question.
Theo bạn, đâu là những yếu tố để một video thú hút và mang lại giá trị cho người xem?
No responses yet for this question.
Hãy chia sẻ những sản phẩm (video, hình ảnh) của bạn mà bạn tự hào nhất!
No responses yet for this question.
Bạn có thắc mắc hoặc chia sẻ gì thêm không?
No responses yet for this question.
Settings
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.