Request edit access
Záväzná prihláška na ROVAS FASHION CAMP v termíne 9.- 14. júl 2018
O B C I A N S K E Z D R U Ž E N I E R O V Á S P O L G Á R I T Á R S U L Á S
KMEŤOVA 34, O40 01 KOŠICE. +421 907 925796, +421 907 587258, art@rovas.sk, www.rovart.sk
IČO: 312 98630, DIČ: 2021539102
Meno a priezvisko účastníka: *
Rodné číslo: *
Adresa: *
Telefonický a mailový kontakt:
(v prípade neplnoletých účastníkov do 18. rokov, musia mať minimálne 13. rokov, kontakt na zákonného zástupcu a podpísaný informovaný súhlas s účasťou na FASHION CAMPE v prílohe doniesť podpísaný rodičom). Záväzne sa prihlasujem na ROVÁS AKADÉMIA - FASHION CAMP na turnus v termíne 9. až 14. júl 2018, ktorý sa koná v priestoroch Akadémie ROVÁS na Kmeťovej 34. (cena turnusu 190 eur). Zároveň sa zaväzujem uhradiť celú platbu do termínu 9. júl 2018. Spôsob platby: prevod na číslo účtu: SK78 0900 0000 0050 3444 8949, alebo platba osobne pri nástupe 9. júla 2018 v Akadémii ROVÁS na Kmeťovej ulici 34. Kontaktná osoba a vedúca FASHION CAMP: MILOSLAVA HRIADELOVÁ slava.hriadelova@gmail.com telefón: 0905 812 433
Dátum: Podpis:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy