Request edit access
VALORACIÓ DE L'ASSIGNATURA
NIVELL *
GRUP *
ESCRIU EL NOM DEL PROFESSOR/A *
Escriu el nom de l'assignatura
Your answer
ESCRIU EL NOM DE L'ASSIGNATURA *
Escriu el nom de l'assignatura
Your answer
Feu servir libre de text? *
Required
En cas de fer servir llibre de text, quant ho empres? *
Required
Les explicacions del/de la professor/a són clares i ordenades ? *
S'entenen les explicacions?
El/la professor/a resol els dubtes i t'orienta en qüestions relacionades amb l'assignatura? *
Avalua la introducció de cada unitat didàctica: què farem, com se'ns avaluarà, quin temps emprarem,etc *
Valora els següents aspectes sobre el desenvolupament de les classes *
1 indica gens satisfet /10 indica molt satisfet
1
2
3
4
5
Participació a classe i si les classes són dinàmiques
Material que es proporciona a les classes (si és interessant, útil, etc)
Els recursos digitals que fa servir el/la professor/a (chromebook, moodle, blogs, aplicacions mòbils, etc)
Valora el treball en grup en classe *
Quant als deures per fer a casa avalua els següents aspectes *
Mai
De vegades
Sempre
En tens molts per fer?
Es corregeixen?
Quant a l'avaluació *
NO
El/la professor/a t'ha explicat el sistema d'avaluació?
S'aplica la forma d'avaluar de l'assignatura que et va explicar el/la professor/a?
Treus la nota que t'esperes en funció de la teva feina i actitud?
Abans de posar-te la nota el/la professor/a et dona l'oportunitat de corregir els treballs
Puntualitat del / de la professor/a *
Quant al clima de l'aula... *
1
2
4
5
Quina és la teva impressió general del funcionament de l'assignatura/mòdul?
El/la professor/a mostra calidesa, empatia i és respetuós cap els alumnes?
El/la professor/a facilita les participacó en les activitats de classe ?
El/la professor/a gestiona correctament les intervencions dels alumnes?
Què penses que es pot millorar a classe?
Your answer
MOLTES GRÀCIES PER AJUDAR-NOS A TENIR UN IES CADA VEGADA MILLOR!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service