Request edit access
Анкета «Позанавчальна діяльність очима студента»
Шановні студенти, просимо Вас взяти участь в анкетуванні та відповісти на запропоновані питання. Ваші щирі відповіді допоможуть нам проаналізувати відповідність сучасним вимогам умов, створених закладом вищої освіти для самореалізації особистості здобувача вищої освіти, а також загальний рівень позанавчальної діяльності в університеті.
Це дослідження є анонімним, і його результати будуть використані тільки в узагальненому вигляді.
Освітній ступінь *
Your answer
Факультет *
Your answer
Спеціальність *
Your answer
Курс *
Your answer
1. Які завдання виховної роботи реалізуються у Вашому закладі вищої освіти? Оцініть за 5-ти бальною шкалою: *
1 бал
2 бали
3 бали
4 бали
5 балів
забезпечення умов для самореалізації особистості студента відповідно до його здібностей, власних i суспільних потреб та інтересів
формування у студентів основ моралі, культури поведінки
формування національної свідомості
виховання поваги до Конституції, законів України, державних символів, формування глибокого усвідомлення взаємозв’язку між ідеями свободи, правами людини та її громадянською відповідальністю
розвиток естетичних потреб, почуттів, художніх здібностей студентів
виховання у студентів свідомого ставлення до навколишнього середовища
розвиток у студентів потреби у здоровому способі життя, формування відповідального ставлення до власного здоров’я як найбільшої життєвої цінності
виховання у студентів свідомого ставлення до своїх професійних обов’язків
2. Який напрям виховання Ви вважаєте пріоритетним? Визначте напрями виховання від 1 (перша позиція) до 7 (остання позиція) за пріоритетністю: *
1
2
3
4
5
6
7
громадянсько-правове
моральне
національно-патріотичне
естетичне
фізичне
професійне
екологічне
3. Через які джерела інформації закладу вищої освіти Ви дізнаєтесь про позанавчальні заходи? *
4. Чи ознайомлювались Ви зі змістом наступних документів? *
Так
Ні
Правила внутрішнього розпорядку Маріупольського державного університету
Етичний кодекс Маріупольського державного університету
5. Чи дотримуєтеся Ви норм документів, вказаних у попередньому питанні?
так
не завжди
ніколи
Норми встановлені «Правилами внутрішнього розпорядку Маріупольського державного університету»
Норми встановлені «Етичним кодексом Маріупольського державного університету»
6. Як часто Ви спілкуєтесь з куратором академічної групи, в якій навчаєтесь? *
7. Куратор інформує Вас та академічну групу на початку навчального року щодо плану та участі студентів у позанавчальній діяльності? *
8. Чи берете Ви участь у плануванні позанавчальної діяльності академічної групи, в якій навчаєтесь? *
9. Як Ви вважаєте, чи потрібно здобувачам вищої освіти брати участь у плануванні позанавчальної діяльності академічної групи? *
10. Чи звертаєтесь Ви до куратора, якщо виникають питання і / або проблеми, пов’язані з навчанням і позанавчальною діяльністю? *
11. Якщо Ви звертаєтесь до куратора, то з яких питань? (Можливо декілька відповідей) *
Required
12. Наскільки ефективно куратор вирішує Ваші проблеми, відповідає на Ваші питання? *
13. Яку позицію Ви займаєте у позанавчальній діяльності в межах закладу вищої освіти? *
14. В яких позанавчальних заходах Ви найчастіше берете участь? *
15. Які були Ваші особисті мотиви участі в позанавчальній діяльності (відзначте 5 найбільш значущих)
16. Формуванню яких особистісних якостей сприяла участь у позанавчальній діяльності? (Проранжуйте за 10-бальною шкалою. Де 1 – найбільш сприяло, а 10 – виховна робота не сприяла)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
цілеспрямованість
працьовитість
креативність
самостійність
здатність до лідерства
здатність до саморозвитку
ініціативність
відповідальність
впевненість у собі
толерантність
17. Чи враховують науково-педагогічні працівники університету Ваші інтереси, здібності й психологічні особливості? *
18. Якого стилю спілкування в основному дотримуються науково-педагогічні працівники Вашого університету? *
19. Чи є у Вашому закладі вищої освіти орган студентського самоврядування? *
20. Ви знайомі з результатами діяльності органу студентського самоврядування Вашого закладу вищої освіти? *
21. Якою мірою орган студентського самоврядування закладу вищої освіти, в якому Ви навчаєтесь, реалізує право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні закладом вищої освіти
22. Як Ви охарактеризуєте відносини у закладі вищої освіти між: *
доброзичливі
нейтральні
напружені
складно відповісти
студент-студент
студент-викладач
студент-куратор
студент-адміністрація (ректорат, деканат, кафедра)
23. Якщо проживаєте у гуртожитку, чи задовольняють Вас умови проживання?
24. Чи звертались Ви за консультацією до практичного психолого університету? *
25. Чи задовольняє Вас в цілому позанавчальна діяльність та її напрями, які реалізуються в університеті? *
26. Чи відповідає позанавчальна діяльність в університеті сучасності? *
27. Чи є у Вас пропозиції щодо організації та змісту позанавчальної діяльності, яка реалізується в МДУ? *
Your answer
Дякуємо за участь! Нам важлива Ваша думка!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service