Request edit access
پیشنهاد برنامه برای تقویم پاییز و زمستان 95
دوستان عزیز، اگر برنامه ای چند روزه اجرا می شود و یا توضیح خاصی دارد، در جایی که پیشنهاد خود را رائه کردید، توضیحات مرتبط را نیزمطرح کنید.
مهلت ارسال نظرات تا پایان مرداد در نظر گرفته شده است.
نام و نام خانوادگی *
Your answer
سه‌شنبه و چهارشنبه، 20 و 21 مهر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 23 مهر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 30 مهر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه، 7 آبان
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 14 آبان
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 21 آبان
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 28 آبان
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
یک شنبه 30 آبان
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 5 آذر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
دوشنبه 8 آذر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
چهارشنبه 10 آذر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 12 آذر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 19 آذر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه و شنبه، 26 و 27 آذر
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 3 دی
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 10 دی
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 17 دی
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 24 دی
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 1 بهمن
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 8 بهمن
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 15 بهمن
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 22 بهمن
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 29 بهمن
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 6 اسفند
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
پنج شنبه و جمعه 12 و 13 اسفند
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 20 اسفند
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 27 اسفند
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
یک شنبه 29 اسفند
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 4 فروردین
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه، شنبه و یک شنبه، 11 تا 13 فروردین
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 18 فروردین
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
دوشنبه 21 فروردین
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
جمعه 25 فروردین
اگر می توانید به عنوان سرپرست، راهنما و یا مسوول فنی تیم را همراهی کنید، لطفا به ما بگویید.
Your answer
لطفا سایر پیشنهادات خود را در اینجا به ما بگویید:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service