Request edit access
Mini-survey om arbejdsvilkår i spilbranchen
Svarfrist: mandag 1. juli 2019, kl. 8:00. Del gerne linket med en kollega i branchen, så vi kan få flest mulige svar. Undersøgelsen gennemføres af PROSA - Forbundet af It-professionelle.
Hvad er den ugentlige arbejdstid, der fremgår af din kontrakt?
I hvilket omfang sker det, at du arbejder ud over normal arbejdstid? (Beskriv hvor ofte det evt. sker og hvad dit timetal er på en presset uge)
Hvad har du af aftaler omkring flekstid? (Beskriv dine rettigheder ift. afspadsering/timeudligning – herunder om du eksplicit har en aftale omkring ingen højeste arbejdstid, og hvad den i så fald indebærer)
Har du en skriftlig aftale omkring honorering af overarbejde? (Beskriv i så fald, hvad den indebærer):
Får du en løn i dit nuværende job, der er på niveau med, hvad du ville kunne få andre steder i it-branchen? (Tjek evt. PROSAs lønstatistik. Øst for Storebælt: http://tiny.cc/fggu8y eller vest for Storebælt: http://tiny.cc/vegu8y)
Er du fastansat på din nuværende arbejdsplads? (Svar med JA, NEJ eller en uddybning)
Hvad har I evt. af følgende på din arbejdsplads? (Sæt gerne flere krydser)
Uddyb gerne ovenstående (herunder virksomhedsnavn)
Beskriv, hvordan du oplever det at arbejde inden for spilområdet (gerne både positivt og negativt)
Beskriv, om der er udfordringer, hvor du godt kunne tænke dig, at en fagforening som PROSA kunne støtte dig:
Har du øvrige kommentarer til undersøgelsen eller til arbejdslivet inden for spilbranchen?
Skriv din e-mail, hvis du gerne vil inviteres med til kommende PROSA-medlemsmøder om arbejdsvilkårene i spilbranchen, hvor vi bl.a. vil gennemgå resultaterne af denne undersøgelse.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service