Đăng kí tham dự - Registration for attendance

Đây là mẫu đăng kí tham dự cho Gặp gỡ Mùa hè 2017, dự kiến vào ngày Thứ bảy 22 tháng 7 và Chủ nhật 23 tháng 7 năm 2017 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

This is the registration form for attendance for the 2016 Mathematical Summer Meeting, to be held on Saturday July 22 and Sunday July 23, 2017 at the University of Science, Ho Chi Minh City.

Trang web: http://www.math.hcmus.edu.vn/summer_meeting/

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
Request edit access