Request edit access
ACAMPADA 26, 27 e 28 de XUÑO 2017
Dado que por cuestións meteorolóxicas tivemos que suspender en tres ocasións a acampada programada para o mes de maio, acordamos traspasala ao mes de xuño unha vez rematado o curso escolar.

DÍAS: 26, 27 e 28 de XUÑO (dende as 09:00h. do día 26 ata as 18:00h. do día 28).

PRAZO DE INSCRICIÓN: dende 05 ata o 09 de xuño

LISTADOS ADMISIÓN: 12 DE xuño

PAGOS: na oficina da ANPA dende o 12 ao 15 de xuño de 14:00h. a 18:00h.

PREZO:
- 65€ para familias SOCIAS da ANPA
- 105€ para as familias NON SOCIAS.

Nº DE PRAZAS: mínimo: 50 - máximo: 70. (Preferencia orde de inscrición familia socias da ANPA).

ACAMPADA FIN DE SEMANA
APELIDOS
Your answer
NOME
Your answer
CURSO ESCOLAR
ANOS
Your answer
SOCIA/O ANPA?
NOME E APELIDOS DA NAI/PAI/TITOR-A
Your answer
TELÉFONO 1
Your answer
TELÉFONO 2
Your answer
CORREO ELECTRÓNICO
Your answer
DATOS MÉDICOS: Ten as vacinas ao día?
Alerxias?
Your answer
Padece algunha enfermidade?
Your answer
Necesita algún réxime especial de alimentación?
Your answer
Como pai/nai/titor-a da/o alumna/o que queda inscrita/o na acampada interna de fin de semana organizada pola ANPA Valle - Inclán e a Asociación Deportiva As Mariñas, autorizo ás decisións médico-quirúrxicas que no caso de urxencia fose preciso adoptar baixo a dirección facultativa pertinente. Esta autorización é extensiva a todas as actividades programadas: sendeirismo, xogos... Son coñecedor/a tamén de que si o meu fillo ou a miña filla causa algún destrozo terei que asumir os gastos pertinentes, e de que se comete faltas graves será enviado/a á casa sen devolución dos cartos.
ASINO E ENVÍO NA SEGUINTE DATA
MM
/
DD
/
YYYY
En cumprimento do establecido na Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e os seus regulamentos de desenvolvemento, a ANPA VALLE INCLÁN, informalle que aos datos de carácter persoal proporcionados, quedarán incorporados os nosos ficheiros para o seu tratamento automatizado, coa finalidade de prestar os nosos servizos. Os datos recollidos son almacenados baixo a confidencialidade e as medidas de seguridade legalmente establecidas. Poderá exercer os dereitos de acceso, cancelación, oposición e rectificación, a través do enderezo de correo electrónico valleinclananpa@gmail.com, persoalmente nas nosas oficinas ou mediante comunicación escrita acompañada da copia do seu documento nacional de identidade dirixida a APA VALLE INCLAN, Avda Valle Inclán, 19. 15172 Perillo – Oleiros ( A Coruña)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms