Request edit access
Õpilaste rahuloluküsitlus 2017
Hea Olustvere koolis õppija!


Olustvere koolis on juba aastaid olnud traditsiooniks, et kord aastas kogutakse tagasisidet nii õppetöö, kooli ruumide, koolis valitsevate suhete, õpilaskodu, söökla ja toitlustamise kohta.
Selleks, et Sul oleks Olustveres hea õppida ning et Sa oleksid rahul siit saadavate teadmiste ja siinse eluga, palun täida allpooltoodud küsimustik hiljemalt 15.märtsiks. Küsitluse tulemused avaldatakse vaid kokkuvõttena ning neid kasutatakse muutuste sisseviimiseks kooli igapäevatöösse. Oluline on, et vastaksid nii nagu sa tõesti asjadest mõtled, sest vaid siis on võimalik midagi ka muuta.

Küsimustik on nii ülesehitatud, et peaaegu kõikidele küsimustele tuleb vastata andes hinnang 5-palli skaalal, kus hinne „5“ tähendab, et „Olen väga rahul “, hinne „4“ - „Olen rahul“, hinne „3“ – „Rahuldav“, hinne „2“ – „Ei ole rahul“, hinne „1“ – „Ei ole üldse rahul“

Aitäh!

Vali kursus
2. Meie koolis on meeldiv õppida
3. Õpetajad on õpilastele eeskujuks
4. Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine
5. Kaasõpilased lasevad mul õppetunnis kaasa töötada
6. Minu õppegrupis on õppijate vahel hea läbisaamine
7. Suhete kohta õppegrupis/koolis tahan lisada veel …….
Your answer
8. Meie koolis omandatav haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada
9. Kursusejuhendajalt /koordinaatorilt saan vajalikku abi, nõu ja toetust
10. Õppeosakonnast saan vajalikku abi, nõu ja toetust
11. Õpilaskodu töötajatelt saan vajalikku abi, nõu ja toetust
12. Koolis võiks teisiti olla ……
Your answer
13. Õpilaste ettepanekuid, arvamusi peetakse oluliseks, nendega arvestatakse
14. Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis
15. Nimeta tegevused, kuhu kooli juhtkond võiks kaasata õpilasesindust/õpilasi koolis
Your answer
16. Meie koolis tunnustatakse õpilasi
17. Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
18. Mida saab teha koolisisese info liikumise parandamiseks
Your answer
19. Tunniplaan jaotab õppetöö koormuse ühtlaselt
20. Praktilist õpet on piisavalt
21. Olen rahul koolisisese praktilise väljaõppega
22. Olen rahul koolipoolse ettevõtte praktika korraldusega
23. Kommentaarid õppetöö korralduse sh. tunniplaani, praktika, õpetamise kohta
Your answer
24. Olen rahul õppetööks vajalike ruumidega
25. Õppematerjalid on kättesaadavad
26. Olen rahul eriala õpetamisega
27. Eriala õpetamisel võiks teisti olla ….
Your answer
28. Olen rahul sportimisvõimalustega
29. Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega (muusika, tants, näitering, ratsutamine vms.)
30. Ettepanekud vaba aja veetmiseks
Your answer
31. Olen rahul toitlustamisega sööklas
32. Ettepanekud toitlustamise kohta
Your answer
33. Olen rahul õpilaskoduga
34. Nimeta, mis võiks olla vaba aja veetmisel, toitlustamisel või õpilaskodus teisiti
Your answer
35. Olen uhke, et õpin selles koolis
36. Tahan veel lisada
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms