Request edit access
Curso: Intervención en contexto natural para personas con TEA
DESTINATARIOS
Profesionais e familias

FORMULARIO DE INSCRICIÓN
Prazo ata o 20 de abril

DATA DE CELEBRACIÓN:
6 de maio

HORARIO:
08.45 a 14.45 h.

LUGAR
Santiago de Compostela
Centro Abanca Obra Social. Praza Cervantes s/n

NÚMERO DE PRAZAS
100 prazas

FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA www.autismogalicia.org

Nome e apelidos *
Your answer
D.N.I *
Your answer
Correo electrónico *
Your answer
Teléfono *
Your answer
Escolla unha opción: *
Entidade/Organización/ Asociación a que pertence *
Your answer
Estudos *
Your answer
Se precisa factura cubra os seguintes datos
Nome ou Razón Social
Your answer
NIF / CIF
Your answer
Dirección Postal
Your answer
(*) Confirmaráselle a praza por correo e facilitaráselle un número de conta para facer o ingreso. Enviar copia de xustificante de pagamento a info@autismogalicia.org
Federación Autismo Galicia
(*) Cláusula de protección de datos

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle de que os datos facilitados nesta solicitude poderán ser incorporados a un ficheiro de datos persoais responsabilidade da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, provista de CIF Nº G15549306, con domicilio social en Rúa Home Santo de Bonaval, número 74, baixo, Código Postal 15703, Santiago de Compostela, coa finalidade de xestionar axeitadamente a organización e desenvolvemento da actividade formativa.

Infórmaselle así mesmo que durante o desenvolvemento da actividade formativa poderase captar, mediante fotografía, filme ou calqueroutro procedemento a sua imaxe e de non facer indicación en contrario, marcando a casilla habilitada para tal fin, autoriza a súa reprodución e a súa publicación sen ánimo do lucro nas publicacións de promoción interna ou externa de carácter informativo e/ou divulgativo, tales como memorias, boletíns, página web, material divulgativo, proxectos e calqueroutro formato ou canle de comunicación da entidade.

Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, dirixindo a súa solicitude por escrito asinado e achegando fotocopia do seu DNI ou documento identificativo equivalente á FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA ao enderezo xa sinalado.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms