Request edit access
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณสำหรับการประเมินโครงการและงานวิจัยด้วยโปรแกรม PSPP&JASP" วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ อาคารเทคโลยีสารสนเทศ ห้อง IT103 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์...รับจำนวน 30 ท่าน ค่าลงทะเบียน 200 บาท
เนื้อหาหลักสูตรนี้เหมาะกับ นักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย อาจารย์ที่ปรึกษา เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินโครงการที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการวิจัย การเรียนการสอน หรือการประเมินโครงการในระดับต้น ถึงระดับกลาง
1. คำนำหน้า
2. วุฒิการศึกษาที่สำเร็จ
3. ตำแหน่งงาน
4. ชื่อ - สกุล *
Your answer
5. สถานที่ทำงาน
6. คณะ
7. โทรศัพท์มือถือ *
Your answer
8. ช่องทางการชำระเงิน 200 บาท
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service