Request edit access
Sosyal İnovasyon Anket
Kişisel bilgiler talep edilmemektedir. Bu çalışmanın amacı sosyal yenilik yapabilecek bireylerin potansiyel kişilik özelliklerini belirlemektir.
Kimsesiz çocukların bakım ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması önemlidir.
Çocukların ağır işlerde çalıştırılmasını önlemek önemlidir.
İnsan hak ve özgürlüklerinin korunmasını sağlamak önemlidir
Kadınlara yapılan her türlü kötü davranışı önlemek önemlidir.
Hayvan ve bitki türlerinin yok olmasını önlemek önemlidir.
Suç oranlarındaki artışı önlemek önemlidir.
Ülke içinde asayiş sorunlarını (kapkaç, cinayet v.b.) önlemek önemlidir.
Sağlık ve bakım hizmetlerinin gelişmesini sağlamak önemlidir.
Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek önemlidir.
Ortak kullanım alanlarını engelliler için düzenlemek önemlidir.
Sıkıntısı olan birine yardım etmek için gerekli özveride bulunurum.
Kendim için istediğim şeyi diğer insanlar için de isterim.
Yararıma olmayacak hiçbir yardım davranışında bulunmam.
Acil durumlarda yardım etmeyi erdemlilik olarak görürüm.
Yardım ettiğimde sömürüldüğümü düşünüyorum.
Bence her yardım ilişkisi, aslında bir çıkar ilişkisidir.
Sahip olduğum maddi olanakları başkalarıyla paylaşmaktan keyif alırım.
Fedakârlıkta bulunmaktan mutluluk duyarım.
Bana göre sorun olacak şeyleri başkalarıyla da paylaşırım.
Başkalarına ait sorunların çözümlerine yönelik öneriler veririm.
Sosyal sorunların çözümü için düşüncelerimi yetkililere iletirim.
Bana göre tedbir alınması gereken şeyleri yetkililerle paylaşırım.
Sosyal sorunların çözümü için iletişim araçlarını etkin bir şekilde kullanırım.
Sosyal sorunların çözümü için ifadelerimi özenle seçerim.
Sosyal sorunların çözümü için gerektiğinde dilekçeyle başvuruda bulunurum.
Sosyal refahı arttırmak için maddi fedakârlıklar yaparım.
Uzmanlık (Mesleki) gücümü sosyal sorunları çözmek için kullanırım.
Sosyal sorunları çözmek için meslektaşlarımla işbirliği yaparım.
Sosyal sorunları çözmek için kişisel ağımı/ilişkilerimi kullanırım.
Sosyal değer yaratacak uygulamaları paylaşırım.
Sosyal dayanışmayı arttıracak çabalarda bulunurum.
Sahip olduğum bilgiyi toplum yararına kullanırım.
Sahip olduğum enerjiyi toplum yararına kullanırım.
Sahip olduğum gücü toplum yararına kullanırım.
Kişisel çıkarlarım ile sosyal çıkarlar çatıştığında sosyal çıkarların daha önemli olduğunu düşünüyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle güvenli bir toplumda yaşayacağıma inanırım.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle ayrımcılıklara maruz kalmayacağımı düşünürüm
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle fırsat eşitliğinin gerçekleşeceğini düşünüyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle eğitimde kalitenin artacağını düşünüyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle yaşam kalitesinin artacağını düşünüyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle ülkenin araştırma – geliştirme kapasitesi artacağını düşünüyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle çevresel sürdürülebilirliğin destekleneceğini düşünüyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle yenilikçi hizmetlerin gelişeceğine inanıyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle ekonominin gelişeceğini düşünüyorum.
Sosyal sorunların çözümlenmesiyle hukuk sisteminin güçleneceğini düşünüyorum.
Sosyal içerikli yeni ürün ve hizmetlerden bahsederim.
Yenilikçi ürün ve hizmetlerin toplumsal alanlarda kullanılması için dönüşümünü sağlamak isterim.
İnsanlarda yenilikçi davranışlar geliştirmeye çalışırım.
Yeni teknolojiler kullanırım.
İnsanların ihtiyaçlarını yenilikçi yollarla karşılamayı severim.
Tüm hak ve özgürlükleri korumak için yenilikler hayati öneme sahiptir.
Sosyal değer yaratacak yenilikçi uygulamaları kullanırım.
İnsanların gönüllü olarak katıldıkları faaliyetleri desteklerim.
İnsanların sivil toplum örgütlerine katılmalarını desteklerim.
Doğal çevreyi koruma ve geliştirme faaliyetlerine aktif olarak katılan insanları desteklerim.
İnsanların eğitim, sağlık, kültür, sanat gibi sosyal faaliyetlere katılmalarını desteklerim.
Çevreye olan olumsuz etkileri azaltan çeşitli programları desteklerim.
İşgücü çeşitliliğini destekleyen programları desteklerim.
Atık ve enerji kullanımını azaltıcı programları desteklerim.
Geri dönüşüm ürünlerini kullanmaya çalışırım.
Yolda kalmış insanlara yardım ederim.
Çevremdeki hasta olmuş insanlara yardım ederim.
İşe yeni başlayan iş arkadaşıma işe adapte olması için destek olurum
İnsanları erdemli davranışlara yöneltirim.
Sokakta yaralı bir hayvan gördüğümde onunla ilgilenirim.
Çevremde maddi durumu yetersiz insanlara yardım ederim.
Kan bağışında bulunurum
Yerde çöp gördüğümde çöpe atarım
Toplu taşıma araçlarını kullanırken hamile ya da yaşlılara yer veririm
Komşularımın rahatsız olacağı şekilde gürültü yapmaktan kaçınırım.
Cinsiyetiniz
Yaşınız
Your answer
Aylık Geliriniz
Eğitim Düzeyiniz
Sivil toplum kuruluşu üyeliğiniz bulunmakta mıdır?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service