SOAL SELIDIK PENGGUNA BERHUBUNG KAJIAN PENGGUNAAN ICT DI LEMBAGA KEMAJUAN PERTANIAN KEMUBU (KADA)

Soal selidik ini bertujuan untuk mengkaji tahap penggunaan ICT di Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA). Pendapat anda adalah sangat berguna untuk mendapatkan pandangan dan akan menjadi panduan bagi meningkatkan lagi mutu perkhidmatan CPTM. Segala maklumat dan pandangan amatlah dihargai.

    Captionless Image
    This is a required question
Request edit access