Ordu Üniversitesi Farabi Memnuniyet Anketi

Sevgili Gelen Öğrencilerimiz;

Bu anket Ordu Üniversitesi Farabi Öğrencilerinin kendilerine sağlanan çeşitli hizmet ve olanaklardan tatmin derecelerini ölçmek, öğrenci memnuniyeti, imaj ve tavsiye etme arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı fakültelerinizde ve üniversite genelinde size sunulan hizmetleri göz önünde bulundurarak görüşünüze en yakın şıkkı işaretlemek suretiyle yanıtlayınız.

Bu sorulara vereceğiniz doğru yanıtlar Farabi Öğrencilerine sunulan hizmet kalitesinin iyileştirilmesinde kullanılacaktır.

Aşağıdaki önermelere ne ölçüde katıldığınızı size en yakın gelen şıkkı işaretleyerek (X) belirtiniz.
1 Kesinlikle Katılmıyorum
2 Katılmıyorum
3 Kısmen Katılıyorum
4 Katılıyorum
5 Tamamen Katılıyorum

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access