KLAUSIMYNAS PROFESINIO RENGIMO DĖSTYTOJAMS IR LEKTORIAMS. Profesinio mokymo kokybės gerinimas ir įsidarbinimo galimybių skatinimas (EMOR)
Įvertinkite teiginius (1 – visiškai nepritarite, 5 – visiškai pritariate)
Pažymėkite
A. Darbo rinkos situacija
1. Jūs bendraujate su verslo rinkos atstovais ir darbdaviais.
2. Jūs bendradarbiaujate su mokymo įstaigos valdyba ir kolegomis, ieškodami bendrų sprendimų.
3. Jūs atliekate tyrimus darbo rinkos poreikiams atskleisti.
4. Jūs žinote esamus darbo rinkos poreikius.
5. Jaučiate komunikacijos tarp darbdavių ir darbuotojų trūkumą.
B. Mokymo programos turinys
1. Pastebite atotrūkį tarp profesinio mokymo programos ir realaus darbo rinkos poreikio.
2. Mokymo programa riboja besimokančiųjų ir dėstytojų galimybes įgyti darbo rinkoje pritaikomą kvalifikaciją.
3. Jūs galite pasidalinti problemomis ir iššūkiais (rengiant mokymo programas) su mokymo įstaigos valdyba.
4. Mokymo programa riboja formalaus šveitimo pritaikomumą darbo rinkos pereikiams.
5. Mokymo programa skatina praktikos atlikimą privačiame ir viešajame sektoriuose.
C. Poreikiai
1. Besimokantiesiems teikiate išsamią infomaciją apie programą kurso pradžioje.
2. Studentai turi nepakankamai informacijos apie profesinio rengimo programas ir galimas profesijas.
3. Jūs naudojate akademinius testus mokymo poreikiams ištirti.
4. Jūs naudojate įvairius šaltinius mokymo poreikiams išanalizuoti.
5. Besimokantieji turi pakankamai informacijos praktiniams mokymams atlikti.
D. Karjeros planavimas
1. Mokymo įstaigos karjeros konsultantai teikia efektyvias karjeros planavimo konsultacijas.
2. Karjeros konsultantai naudoja akademinius testus jūsų gebėjimams vertinti.
3. Jūs bendradarbiaujate su karjeros konsultantais, siekdami kryptingai orientuoti besimokančiuosius.
4. Jūs aktyviai dalyvaujate planuodami besimokančiųjų karjeros perspektyvas.
5. Jūs galite kreiptis konsultacijų pas kolegas lektorius ir karjeros planavimo specialistus.
E. Lektorių kvalifikacijos kėlimas
1. Jūs keliate kvalifikaciją Švietimo ministerijos organizuojamuose mokymuose.
2. Jūs dalyvaujate specializuotuose kvalifikacijos kėlimo kursuose.
3. Jūsų organizacija rengia kursus dėstytojams ir besimokantiesiems.
4. Jūs dalyvaujate ES finansuojamų projektų vykdyme ir įgyvendinime.
5. Savo darbe taikote inovatyvius metodus ir naujausias žinas.
Kiti Jūsų pastebėjimai ir rekomendacijos.
Prašome pateikti savo nuomonę apie profesinio rengimo sistemą, programos turinį bei problemas ir jų galimus sprendimus.
Your answer
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy