فرم مهاجرت
متقاضی ویزا *
Required
متقاضی کشور *
Required
نام و نام خانوادگی *
Your answer
تاریخ تولد *
MM
/
DD
/
YYYY
آدرس ایمیل *
Your answer
شماره تماس *
Your answer
ملیت *
Your answer
نوع ویزا (در صورتی که ساکن ایران نیستید)
Your answer
وضت تاهل
تعداد فرزندان
Your answer
وضعیت تحصیل
مدرک تحصیلی 1
نام دانشگاه (با ذکر شعبه)
Your answer
معدل
Your answer
سال فارغ تحصیلی
MM
/
DD
/
YYYY
مدرک تحصیلی 2
نام دانشگاه(با ذکر شعبه)
Your answer
معدل
Your answer
سال فارغ تحصیلی
MM
/
DD
/
YYYY
مدرک تحصیلی 3
نام دانشگاه(با ذکر شعبه)
Your answer
مدل
Your answer
سال فارغ تحصیلی
Your answer
توضیحاتی در مورد تحصیل
Your answer
سابقه کار در 10 سال گذشته
عنوان شغل 1
Your answer
نام شرکت
Your answer
مدت زمان
Your answer
آیا بیمه داشته اید
Your answer
عنوان شغلی 2
Your answer
نام شرکت
Your answer
مدت زمان
Your answer
آیا بیمه داشته اید
Your answer
توضیحاتی در مورد مشاغل
Your answer
IELTS/TOFEL
تاریخ امتحان
MM
/
DD
/
YYYY
مهارت ها (لطفا نمره هر یک از مهارت ها را جداگانه بنویسید)
Your answer
متقاضیان ویزا تحصیلی
نام رشته، مقطع و شهر مورد نظر خود را بیان نمایید
Your answer
متقاضیان سرمایه گذاری
میزان دارای خالص شما
Your answer
آیا در 5 سال گذشته دارای کسب و کاری بوده اید یا مدیریت مجموعه ای را بر عهده داشتید؟ ذکر کنید
Your answer
فرم مهاجرت(در صورت تاهل فرم زیر برای همسر پر شود)
متقاضی ویزا
متقاضی کشور
نام و نام خانوادگی
Your answer
تاریخ تولد
MM
/
DD
/
YYYY
آدرس ایمیل
Your answer
شماره تماس
Your answer
ملیت
Your answer
نوع ویزا (در صورتی که ساکن ایران نیستید)
Your answer
وضیت تاهل
تعداد فرزندان
Your answer
وضعیت تحصیل
مدرک تحصیلی 1
نام دانشگاه (با ذکر شعبه)
Your answer
معدل
Your answer
سال فارغ تحصیلی
MM
/
DD
/
YYYY
مدرک تحصیلی 2
نام دانشگاه(با ذکر شعبه)
Your answer
معدل
Your answer
سال فارغ تحصیلی
MM
/
DD
/
YYYY
مدرک تحصیلی 3
نام دانشگاه(با ذکر شعبه)
Your answer
مدل
Your answer
سال فارغ تحصیلی
Your answer
توضیحاتی در مورد تحصیل
Your answer
سابقه کار در 10 سال گذشته
عنوان شغل 1
Your answer
نام شرکت
Your answer
مدت زمان
Your answer
آیا بیمه داشته اید
Your answer
عنوان شغلی 2
Your answer
نام شرکت
Your answer
مدت زمان
Your answer
آیا بیمه داشته اید
Your answer
توضیحاتی در مورد مشاغل
Your answer
IELTS/TOFEL
تاریخ امتحان
MM
/
DD
/
YYYY
مهارت ها (لطفا نمره هر یک از مهارت ها را جداگانه بنویسید)
Your answer
تکمیل کردن این فرم هیچگونه تعهد استخدامی برای کاریابی خارجی مهرگان ایجاد نخواهد کرد . هزینه مشاوره و ثبت نام در کاریابی بیست و پنج هزار تومان می باشد. شماره کارت ایران زمین5057851006239369 به نام مهسا حدادیان
Get link
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy