Request edit access
Catalogul Proiectelor investiționale ale Republicii Moldova
Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) lansează apel național de colectare a proiectelor investiționale din domeniul public și privat. În baza informației prezentate vor fi elaborate fișe de proiecte care se vor regăsi ulterior în Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova. Catalogul va fi utilizat pentru promovarea oportunităților investiționale ale economiei naționale și prezentat potențialilor investitori în cadrul întrevederilor, misiunilor, expozițiilor și altor evenimente desfășurate atât în țară, cât și peste hotare.

Catalogul proiectelor investiționale al Republicii Moldova va include următoarele domenii:
 industria auto, constructoare de mașini și electronică;
 industria textilă, îmbrăcăminte, încălțăminte, piele și accesorii;
 agricultura și industria alimentară;
 tehnologia informației, comunicații și externalizarea serviciilor (Business Process Outsourcing);
 energetică și energie regenerabilă;
 imobiliar;
 turism;
 inovații;
 infrastructură (transport, logistică, construcții);
 Parteneriate Publice-Private – PPP;
 altele.

Proiectele prezentate urmează să corespundă următoarelor criterii:
 să reprezinte un proiect real, actualizat, sustenabil și durabil;
 să reprezinte un document în care se descrie necesitatea efectuării investiţiilor, principalele caracteristici ale proiectului şi previziunea financiară al acestuia;
 să fie susținut printr-un plan de afaceri/ studiu de fezabilitate, ce cuprinde informații și date economico-financiare veridice.

Angajamentele MIEPO:
 păstrarea confidențialității informației prezentate;
 publicarea fișei proiectului investițional doar cu acordul aplicantului;
 utilizarea exclusiv pentru uz intern și pentru evaluarea eligibilității proiectului investițional a documentelor justificative aferente acestuia (plan de afaceri/ studiu de fezabilitate);
 MIEPO nu poartă răspundere pentru veridicitatea informațiilor prezentate, indicatorilor economico-financiari, ș.a.;
 MIEPO nu poartă răspundere pentru desfășurarea ulterioară a negocierilor dintre aplicanți și potențialii investitori, precum și rezultatul obținut.

În cazul în care dețineți unul sau mai multe proiecte investiționale și sunteți în căutare de parteneri externi - investitori, Vă invităm să completați Formularul de mai jos, până la data de 30 iunie (termen extins), inclusiv.

Pentru orice întrebări nu ezitați să ne contactați – 022 27 36 54 sau office@miepo.md.

Email address *
Untitled Title
Denumirea Proiectului *
Your answer
Descrierea succintă a Proiectului *
Rezumatul succint al proiectului, care descrie esența/ scopul și valoarea acestuia: pentru ce, de ce investim, ce urmărim prin acest proiect? Care este suma necesară pentru investiție? Care este termenul estimat pentru recuperarea investiției? Alte informații relevante (forța de muncă, tehnologii, echipamente necesare, etc.)
Your answer
Descrierea succintă a companiei și a echipei de management *
Cine sunteți? Ce experiență aveți? Ce ați realizat?
Your answer
Plan de afaceri (condiție obligatorie) *
Dețineți un plan de afaceri sau studiu de fezabilitate?
Required
Argumentarea investiției *
Necesitatea investiției, argumente care pot determina un potențial investitor să investească.
Your answer
Avantajele competitive ale proiectului *
Prin ce se deosebește proiectul de alți competitori din domeniu (puncte forte)?
Your answer
Segmentele – țintă *
Cine vor fi cumpărătorii/ beneficiarii proiectului?
Your answer
Principalii competitori (sectorul privat) *
Descrieți principalii competitori – cota lor de piață, punctele forte și punctele slabe, etc.
Your answer
Resursele proprii dedicate proiectului *
Descrieți resursele proprii pe care le veți dedica proiectului (active financiare, active materiale – clădiri, terenuri, echipamente, etc. și active nemateriale – drepturi de autor, autorizații, licențe, certificări, brevete de invenție, patente, etc). Descrieți drepturile de proprietate asupra acestora. Menționați orice documente relevante pentru succesul proiectului.
Your answer
Riscuri și modalități de diminuare *
Descrieți riscurile aferente proiectului și modalitățile de diminuare a acestora (ex. disponibilitatea forței de muncă, infrastructurii, dependența de factori climaterici, etc).
Your answer
Venituri planificate *
Descrieți și argumentați veniturile proiectului: vânzările și profitul (minim pentru perioada de recuperare a investițiilor).
Your answer
Structura propusă a capitalului *
Descrieți oferta investițională – ce structură a capitalului preconizați (ce cota în capitalul social va avea potențialul investitor?).
Your answer
Eșalonarea investiției *
Descrieți eșalonarea în timp a investiției – etapele, numărul și valoarea tranșelor.
Your answer
Durabilitatea și sustenabilitatea proiectului *
Descrieți/ argumentați modalitatea de asigurare a durabilității și sustenabilității Proiectului în timp (capacitatea de auto-finanțare, menținere, dezvoltare, replicare, extindere).
Your answer
Politica de retragere *
Descrieți, dacă considerați relevant, modalitatea preconizată pentru eventuala retragere a potențialului investitor, atât în caz de succes, cât și în caz de eșec al proiectului.
Your answer
Descrierea succintă a aplicantului (companiei/ instituției și a echipei de management) *
Care este domeniul de activitate? Ce experiență aveți? Care este cifra de afaceri? Care este numărul de angajați? Ce cotă de piață dețineți?
Your answer
Acces la piețele de export (sectorul privat)
Exportați? Pe care piețe externe sunteți prezenți? Ce produse/ servicii exportați? Ce rezultate la export ați obținut până în prezent?
Your answer
Date de contact *
Denumirea companiei, Nume Prenume, Funcția, Telefon, fax, e-mail, etc. a persoanei de contact.
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms