การรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 2 ปี) เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ตำแหน่ง      ผู้ช่วยพัสดุ (ชพด.) และผู้ช่วยบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ (ชบค.) สังกัด แผนกโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตพระนครศรีอยุธยา          กองผลิตภัณฑ์คอนกรีต ฝ่ายก่อสร้างระบบไฟฟ้า (ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
กฟภ. จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน และสถานที่สอบ ไม่เกินวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ทางเพจ Facebook : PEA Career ค่ะ ขอบคุณค่ะ ^__^
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy