pCHESTIONAR PRIVIND ANALIZA PERSONALULUI CU ATRIBUȚII ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE

  Introducere

  Prin prezenta vă adresăm rugămintea de a completa un chestionar destinat identificării personalului existent în domeniul achiziţiilor publice la nivelul autorităţilor contractante din România. În cuprinsul Strategiei Naționale în domeniul Achizițiilor Publice, document ce definește coordonatele procesului de reformare a sistemului în domeniu, Capitolul 4 – Capacitatea autorităților contractante, cu accent pe profesionalizare și aspecte de integritate prevede ca direcții de acțiune creșterea capacității autorităților contractante în ceea ce privește aplicarea corectă și eficace a procedurilor de achiziții în acord cu legislația aferentă. Astfel, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, în demersurile sale de modificare legislativă referitoare la funcțiile și funcționarii publici din România, a convenit că va iniția un proiect de act normativ până la finalul anului 2015, prin intermediul căruia se va introduce funcția publică de consilier achiziții publice. În acest sens, datele colectate prin intermediul chestionarului sunt foarte importante pentru Agenția Națională pentru Achiziții Publice în inițierea procesului de reglementare a funcției de consilier achiziții publice, precum și în adoptarea măsurilor strategice pe care instituția noastră le va fundamenta în implementarea strategiei în domeniul profesionalizării personalului responsabil cu achizițiile publice din România. Facem precizarea că răspunsurile dvs. vor fi confidențiale, acestea fiind utilizate doar pentru identificarea elementelor necesare punerii în aplicare a măsurilor evidențiate prin Strategia Națională pe Achiziții Publice.

  Instrucţiuni de completare a chestionarului

  Informaţii referitoare la persoana care desfășoară atribuții aferente activității de achiziții publice va fi completată individual de către toate persoanele din cadrul autorității contractante cu atribuții în procesul de achiziție publică. Orice solicitare de informaţii/clarificări cu privire la modul de completare a chestionarului se va transmite la adresa de e-mail: chestionar@anap.gov.ro sau la numărul de telefon: 0725.408.071, persoană de contact Ana Maria Elesei. Întrucât toate informaţiile solicitate sunt importante în vederea conturării profilului persoanelor responsabile cu achizițiile publice, vă rugăm să răspundeţi la toate întrebările de mai jos.

  Informaţii generale

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Informaţii referitoare la persoana care desfășoară atribuții aferente activității de achiziții publice

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access