Request edit access
Dotazník pro obyvatele městyse Mikulovice
Vážení občané,
náš městys zpracovává program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit představu o budoucnosti městyse a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na několik následujících let. V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek.

Zastupitelstvo městyse Mikulovice


Pokud není uvedeno jinak, označte vždy jen jednu z nabízených odpovědí. Pro doplňující komentáře je prostor v závěru dotazníku.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Jak se Vám v Mikulovicích žije?
Clear selection
2. Co se Vám v Mikulovicích nejvíce LÍBÍ?
(Uveďte nejvýše 3 odpovědi.)
3. Co se Vám v Mikulovicích nejvíce NELÍBÍ?
(Uveďte nejvýše 3 odpovědi.)
4. Pokuste se zhodnotit prostředí a služby v Mikulovicích
Každý bod ohodnoťte známkami 1–5 jako ve škole podle toho, jak jste s ním spokojen/a.
1
2
3
4
5
nedokážu posoudit
1. Podmínky pro bytovou výstavbu
2. Pracovní příležitosti
3. Možnosti kulturního vyžití
4. Možnosti sportovního vyžití
5. Dostupnost zdravotní péče
6. Fungování mateřské školy
7. Fungování základní školy
8. Stav silnic a chodníků
9. Možnosti pro parkování
10. Dopravní obslužnost veřejnou dopravou
11. Nakládání s odpady, jejich třídění a recyklace
12. Celkový vzhled městyse
13. Životní prostředí
14. Fungování samosprávy městyse
15. Sousedské vztahy
16. Spolková činnost
Clear selection
5. Jaké služby vám v Mikulovicích nejvíce chybí?
6. Máte nějaké podněty ke zlepšení informování a komunikace městyse?
7. Jak by se měl městys v rámci nynější zástavby dále rozrůstat?
(K 1. 1. 2021 měly Mikulovice 653 obyvatel.)
Clear selection
8. Představte si, že můžete rozhodnout o využití finančních prostředků městyse. V jakých oblastech byste je přednostně využil/a?
(Vyberte maximálně 4 možnosti.)
9. Měl by městys investovat do nákupu a zasíťování pozemků pro výstavbu rodinných domů?
Clear selection
10. Jak byste využil/a prostory bývalé JEDNOTY?
11. Co by měl městys zlepšit v oblasti kultury, školství a zdravotnictví?
12. Jste?
Clear selection
13. Jaký je váš věk?
Clear selection
14. Žijí ve vaší domácnosti děti mladší 18 let?
Clear selection
15. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy