Jak se ti daří na volné noze?

Sběr odpovědí pro náš průzkum podnikání na volné noze probíhal od 13.9. do 18.11.2015. Z celkem 2.353 odpovědí jsme vyřadili 57 (2,4 %) duplicitních, prázdných či jinak nesprávně vyplněných dotazníků. Zbývajících 2.296 dotazníků jsme analyzovali.

Kompletní výsledky průzkumu byly zveřejněny 30.11.2015 zde:
http://navolnenoze.cz/blog/vysledky/