Zmobilizuj svoju výskumnú kariéru – 5 najdôležitejších vecí z rôznych uhlov pohľadu / Mobilise your research career - 5 most important things from different points of view

Formulár EURAXESS Roadshow - Informačné podujatie pre výskumníkov - SAV, 21.3.2014 už neprijíma odpovede.

Ak si myslíte, že ide o chybu, pokúste sa kontaktovať majiteľa formulára.