Request edit access
Eestiuuringud.ee küsitlusleht
Palume Teid osaleda Eestiuuringud.ee poolt läbiviidavas küsitluses, kus küsime Teie arvamust erinevate Eesti hetke päevapoliitikaga seotud teemade kohta. Teie vastused aitavad meil hinnata Eesti inimeste ootuseid ja hoiakuid ühiskonnas aktuaalsete poliitiliste küsimuste osas.

Oleme tänulikud, kui vastate küsimustikule.

Teie vastuseid ootame kuni 31. oktoober 2018.

Parimate soovidega
Eestiuuringud.ee

Email address *
Teie sugu *
Teie sünniaasta *
Your answer
Teie rahvus: *
Asulatüüp *
Teie haridustase: *
Teie ametikoht: *
Isiklik keskmine netosissetulek kuus (ilma tulumaksuta) *
Kas Te olete ...
Küsitlusele vastamise koht: *
Kui palju teil lapsi on (k.a täisealised lapsed)? *
Kui järgmisel pühapäeval toimuksid Riigikogu valimised, siis millise erakonna poolt Te oma hääle annaksite?
Kui huvitatud Te poliitikast olete?
Kas Teie arvates oleks praegu Eestis vajalik täiesti uue erakonna loomine? *
Milline uuest erakonnaalgatusest on Teile meelepärasem? *
Kas Teie arvates vajab Eesti väljaspoolt Euroopa Liitu pärit võõrtööjõudu? *
Kas toetate Eesti metsades raiemahtude vähendamist? *
Kas peate oluliseks hambaravi täies mahus doteerimist Haigekassa eelarvest? *
Kas toetate Tallinn - Tartu maantee neljarealiseks ehitamise tarvis laenu võtmist? *
Kas olete rahul II pensionisamba süsteemiga? *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Eestiuuringud. Report Abuse - Terms of Service