הרשמה לשבת בוגרים בישיבת הר עציון למחזורים י"ט, כ"א - פרשת וירא י"ח במרחשוון (31.10)

ההרשמה לשבת בוגרים הסתיימה.
הינך מוזמן ליצור קשר עם המשרד לבחינת האפשרות להתארח בשבת זו.
02-9937300.