The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

Untitled form
Send
Untitled form
Section 1 of 1
e-trening | rysowanie światłem
03.06.2020 (środa), godz. 18:00
Link do wydarzenia online, listę materiałów oraz instrukcję techniczną prześlemy w odpowiedzi zwrotnej
Warsztaty są nieodpłatne, zapraszamy jednak do zakupu cegiełki na stronie www.artus.torun.pl
Email
This form is collecting emails.Change settings
Imię uczestnika
Question Type
Loading image…
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Do zajęć usiądę z...
Question Type
Loading image…
herbatą
kawą
rodziną
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Nieodpłatnie przenoszę na Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu autorskie prawa majątkowe do utworów powstałych na zajęciach (dzieła plastyczne, muzyczne, teatralne, filmowe, fotograficzne), w szczególności w zakresie rejestracji obrazu i dźwięku oraz ich nieodpłatne wykorzystanie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych do celów dokumentacyjnych i promocyjnych przez Dwór Artusa, w dowolnych mediach, w szczególności  prasie, radiu, telewizji, Internecie, i w materiałach poligraficznych (Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.904, z  późniejszymi zmianami).
Question Type
Loading image…
Tak
Nie
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Chciałbyś/chciałabyś otrzymywać newslettera z naszą ofertą kulturalną?
Question Type
Loading image…
Tak
Add option
or
add "Other"
Answer key
(0 points)
Loading...
Loading…
Informacja o przetwarzaniu danych
Przesłanie formularza jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.). Administratorem Danych Osobowych jest Zarządca Dworu Artusa w Toruniu Rynek Staromiejski 6. Dane osobowe, podawane w formularzu zgłoszeniowym uczestnika i w dalszej korespondencji będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji szkoleń, zajęć kulturalnych, edukacyjnych i pobierania opłat prowadzonych przez Dwór Artusa. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz ich poprawiania. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
Loading...
Loading…
Message for respondents
This form is no longer accepting responses
Insights
Total points distribution
Loading...
Loading responses…
Settings
Release grades
Respondent settings
Global quiz defaults
Default question point value
Point values for every new question
points
Responses
Manage how responses are collected and protected
Presentation
Manage how the form and responses are presented
Defaults
Form defaults
Settings applied to this form and new forms
Question defaults
Settings applied to all new questions
.