Request edit access
ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ (รายบุคคล) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
คำอธิบาย : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีการจัดเก็บผลการประเมินความพึงพอใจรายบุคคลของบุคลากรที่ให้บริการ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนางาน ให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากที่สุด
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ชื่อผู้ให้บริการ : นางสาวนัสรีนา  เจ๊ะมะ
ใช้บริการ เรื่อง
*
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงในช่อง ◉ ที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่าน
        4 หมายถึง ดีมาก
        3 หมายถึง ดี
        2 หมายถึง น้อย
        1 หมายถึง ควรปรับปรุง
ท่านมีความพึงพอใจการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในระดับใด
*
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการให้บริการ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse