Request edit access
Oświadczenie uczestnika PPD
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data zawodów *
MM
/
DD
/
YYYY
Oświadczam, że nie posiadam przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Zawodach PPD oraz biorę w nich udział na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów). Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż zawody odbywją się przy nieograniczonym ruchu drogowym. Za kolizje i wypadki podczas Rajdu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Rajdu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Zawody PPD i w czasie powrotu. Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Zawodów PPD oraz osobom trzecim. W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Zawodami PPD uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi wobec Organizatora. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service