Request edit access
Bản Thăm Dò Ý Kiến về Thông Tin Dành Cho Các Bên Liên Quan
Bản thăm dò ý kiến hàng năm này sẽ cung cấp những góp ý về phương cách các bên liên quan và những nhà truyền thông chính muốn nhận thông tin.
Email address *
Quý vị vào trang mạng của học khu để xem thông tin bao lâu một lần? *
Captionless Image
Quý vị muốn chọn hình nào là "trang mạng của trường học" của quý vị? *
Required
Quý vị vào trang mạng của trường học để xem thông tin bao lâu một lần *
Khi vào trang mạng của học khu/trường học, quý vị thường tìm kiếm những thông tin nào? (đánh dấu vào những nơi thích hợp) *
Required
Quý vị được thông báo ra sao về các sự kiện và sinh hoạt từ trường học của mình? *
Quý vị muốn được biết thêm thông tin về những đề tài nào? *
Required
Quý vị muốn nhận thông tin từ Học Khu Oak Grove bằng các phương tiện theo trình tự nào?
1 - Ưa thích nhất
2
3
4
5
6
7 - Ít ưa thích
0 - Không ưa thích
SMS/Tin nhắn
Thư gởi qua đường bưu điện
Trang mạng
Các cuộc điện thoại/ConnectEd
Email
Truyền thông xã hội
Bì thư hàng tuần
Phương tiện truyền thông xã hội nào mà cá nhân quý vị thường sử dụng nhiều nhất?
1 - Dùng nhiều nhất
2
3
4
5
6 - Dùng ít nhất
Không dùng
Pinterest
Facebook
Youtube
Next Door
Twitter
Instagram
Ngoài những phương tiện truyền thông nêu trên, quý vị có sử dụng trang mạng truyền thông nào khác không? Xin cho biết thứ hạng.
Your answer
Xin cho chúng tôi biết về bản thân quý vị
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Oak Grove School District. Report Abuse - Terms of Service