INSCRIPCIÓ: EXERCIM ELS DRETS CULTURALS

Aquesta activitat ja s'ha realitzat.

Consulta la resta d'activitats de l'Espai Avinyó al següent enllaç:
http://interculturalitat.bcn.cat/bcnacciointercultural/ca/inscripcio-activitats

Gràcies