Request edit access
PRIHLÁŠKA
Názov workshopu: "Finančné riadenie U3V" - moderovaná diskusia
Cieľová skupina: Manažéri a koordinátori univerzít tretieho veku
Termín konania: 12. júna 2018 od 9.30 hod do cca 13.00 hod.
Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, ul. 1. mája 32, blízko železničnej a autobusovej stanice
(priestory Fakulty bezpečnostného inžinierstva, MB učebňa 105)
Cestovné: vo výške verejného dopravného prostriedku hradí ASUTV
Priezvisko *
Your answer
Meno účastníka *
Your answer
Názov pracoviska *
Adresa pracoviska *
Your answer
e-mail *
Your answer
Otázky a námety do diskusie
Your answer
Prihlásený berie na vedomie, že právnym základom spracúvania osobných údajov uvedených v tejto prihláške na workshop ASUTV je jeho súhlas ako dotknutej osoby vyjadrený podaním prihlášky na workshop ASUTV. Prihlásený týmto vyjadruje v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka a článkom 6, ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „nariadenie“) svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v tejto prihláške a fotografií pripravených v rámci workshopu ASUTV a ich zverejnením na internetovej stránke ASUTV. Účelom spracúvania osobných údajov uvedených v prihláške je prihlasovanie na workshop ASUTV a s ním spojených služieb. Tento súhlas udeľujem na čas potrebný na dosiahnutie uvedeného účelu. Účelom spracúvania fotografií je vytvorenie dokumentácie z podujatia a propagácia podujatia. V prípade nesúhlasu prihláseného, ASUTV nebude osobné údaje a fotografie spracúvať ani zverejňovať. Prihlásený potvrdzuje, že je oboznámený so Všeobecnými podmienkami spracúvania osobných údajov, ktoré obsahujú aj podmienky spracúvania osobných údajov a práva dotknutej osoby vyplývajúce z nariadenia a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service