ROVERSKÝ PROGRAM

Ahoj roveři a rangers!

Toto je formulář pro zpětnou vazbu. Pomocí tohoto nástroje budeme průběžně sbírat reakce na jednotlivé prvky roverského programu a roveringu obecně.

Roverský program, stejně jako jiné programové nástroje Junáka, má plánovanou velkou revizi jednou za 5 let. K tomu ještě revize malé - dílčí, které je možné provádět dle aktuální potřeby.

Pokud máte co sdělit, vyberte si jednu nebo více oblastí roverského programu
[výzvy, projekty, Metodika & Oddíl, Zahraniční aktivity, Roverské kurzy, Roverské akce, Odborky, Regionální rovering a Průvodci, Roverský diář, časopis Roverský kmen, RoverNet]

či dalších oblastí
[Roverský začátek, Vysokoškolský rovering, Rovering & Kmen dospělých]

a napište nám svoji poznámku, zpětnou vazbu, reakci - cokoli.

Máte-li zájem o rychlou reakci zpět, či nějakou diskusi, pak nám napište na email ro@skaut.cz .

Děkujeme. Roverský odbor

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
Request edit access