Request edit access
Õpilaste rahuloluküsitlus 2018
Hea Olustvere koolis õppija!

Olustvere koolis on juba aastaid olnud traditsiooniks, et kord aastas kogutakse tagasisidet nii õppetöö korralduse, õpetamise, kasutatavate seadmete ja ruumid, suhete, huvitegevuse jms. kohta.
Selleks, et Sul oleks Olustveres hea õppida ning et Sa oleksid rahul siit saadavate teadmiste ja siinse eluga, palun täida allpooltoodud küsimustik. Küsitluse tulemused avaldatakse vaid kokkuvõttena ning neid kasutatakse muutuste sisseviimiseks kooli igapäevatöösse.

Küsimustik on nii ülesehitatud, et peaaegu kõikidele küsimustele tuleb vastata andes hinnang 5-palli skaalal, kus hinne „5“ tähendab, et „Olen väga rahul “, hinne „4“ - „Olen rahul“, hinne „3“ – „Rahuldav“, hinne „2“ – „Ei ole rahul“, hinne „1“ – „Ei ole üldse rahul“

Aitäh!

Kursus
Meie koolis on meeldiv õppida
Õpetajad on õpilastele eeskujuks
Kooli õpilaste ja õpetajate vahel on hea läbisaamine
Kaasõpilased lasevad mul õppetunnis kaasa töötada
Minu õppegrupis on õppijate vahel hea läbisaamine
Suhete kohta õppegrupis/koolis tahan lisada veel …….
Your answer
Meie koolis omandatav haridus võimaldab tulevikus hästi hakkama saada
Kursusejuhendajalt /koordinaatorilt saan vajalikku abi, nõu ja toetust
Õppeosakonnast saan vajalikku abi, nõu ja toetust
Õpilaskodu töötajatelt saan vajalikku abi, nõu ja toetust
Koolis võiks teisiti olla ……
Your answer
Õpilaste ettepanekuid, arvamusi peetakse oluliseks, nendega arvestatakse
Pean oluliseks õpilasesinduse tegevust koolis
Nimeta tegevused, kuhu kooli juhtkond võiks kaasata õpilasesindust/õpilasi koolis
Your answer
Meie koolis tunnustatakse õpilasi
Õppetööks vajalik informatsioon on mulle õigeaegselt kättesaadav
Mida saab teha koolisisese info liikumise parandamiseks
Your answer
Tunniplaan jaotab õppetöö koormuse ühtlaselt
Praktilist õpet on piisavalt
Olen rahul koolisisese praktilise väljaõppega
Olen rahul koolipoolse ettevõtte praktika korraldusega
Kommentaarid õppetöö korralduse sh. tunniplaani, praktika, õpetamise kohta
Your answer
Olen rahul õppetööks vajalike ruumide ja seadmetega
Õppematerjalid on kättesaadavad
Olen rahul eriala õpetamisega
Eriala õpetamisel võiks teisti olla ….
Your answer
Olen rahul sportimise võimalustega
Olen rahul vaba aja veetmise võimalustega (muusika, tants, näitering, ratsutamine vms.)
Ettepanekud vaba aja veetmiseks
Your answer
Olen rahul toitlustamisega sööklas
Ettepanekud toitlustamise kohta
Your answer
Olen rahul õpilaskoduga
Nimeta, mis võiks olla vaba aja veetmisel, toitlustamisel või õpilaskodus teisiti
Your answer
Olen uhke, et õpin selles koolis
Tahan veel lisada
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service